(+48) 600 526 383 kontakt@przystanszkraba.pl

Witamy na stronie Przystani Szkraba

Przystań Szkraba to miejsce dla każdego małego człowieka, którego rozwój budzi Państwa niepokój. 

Pokonywanie wyzwań rozwojowych to nasza specjalność. Wspieramy dzieci i ich rodziców już od 2007 roku.

Szczególną uwagę poświęcamy Szkrabom, które mają trudności w komunikacji, dzieciom ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, dysfazją, dzieciom lękowym, dzieciom z różnymi uwarunkowaniami genetycznymi i z innymi wyzwaniami rozwojowymi.

W Przystani wspieramy dzieci od 1 roku życia aż do okresu wczesnoszkolnego.

Pracujemy w zespole doświadczonych i zaangażowanych specjalistów, oferujemy pomoc:  psychologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga specjalnego, terapię ręki, dogoterapeuty, fizjoterapeuty, psychoterapeuty i psychiatry.

Prowadzimy terapię indywidualną, zajęcia grupowe, zajęcia w diadach i triadach. Zajęcia mogą odbywać się w trybie płatnym lub bezpłatnym – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Przeprowadzamy również profesjonalną diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wspierając małego człowieka w rozwoju chcemy,  aby czuł się bezpiecznie, rozwijał szczęśliwe relacje z otoczeniem i myślał samodzielnie.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFRETA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

O Nas

Maja Szymor

współzałożycielka

Ośrodka terapeutycz nego

“Przystań Szkraba”.

W roku 2006 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizację „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”.

Od 2003 roku pracuje jako wolontariusz z osobami z autyzmem.

Maria Skrzypiec-Sjöholm

współzałożycielka

Ośrodka terapeutycznego

Przystań Szkraba

W ramach pięcioletnich studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła specjalizację “Psychologia wychowawcza stosowana”.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas studiów podyplomowych “Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” na Uniwersytecie Warszawskim.

Metody Pracy

W pracy z dziećmi i ich rodzicami wykorzystujemy elementy różnorodnych metod terapeutycznych docierając do każdego małego człowieka w indywidualny sposób. Wychodzimy z założenia, że tylko kompleksowe i elastyczne podejście do trudności małego Szkraba ma szansę być skuteczne. Każde dziecko wymaga indywidualnego traktowania, dlatego też plan terapii i sposób jego realizacji ustalamy dopiero po wnikliwym wywiadzie z rodzicami i obserwacjach dziecka. Metody, które zastosujemy w terapii zależą w dużym stopniu od charakteru i trudności dziecka, ale również od jego cech osobowości, wrażliwości oraz zainteresowań. Pracując z dziećmi bardzo ważna, wręcz niezbędna jest dla nas współpraca z rodzicami.
Cały czas rozwijamy i szkolimy nasz zespół, by wspierać rodziny najbardziej aktualną wiedzą i skutecznymi rozwiązaniami.

Za najważniejszą sferę rozwoju – uznajemy umiejętność komunikowania się z otaczającym nas światem. Od tego bowiem czy jesteśmy w stanie zakomunikować swoje potrzeby, zależy przede wszystkim poczucie szczęścia i komfortu człowieka. A my chcemy, by nasze Szkraby były szczęśliwe, a Przystaniowe zajęcia podnosiły jakość życia naszych podopiecznych i ich rodzin.
Metody i szkolenia, które wybieramy cechuje zatem przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka, elastyczność i kreatywność w myśleniu oraz rzetelność w opracowaniu naukowym. W rozwoju komunikacji, tam gdzie to możliwe nasi specjaliści rozwijają mowę dzieci, tam gdzie mowa się nie rozwija lub rozwija zbyt wolno – pomagają nam przede wszystkim: b – wspomagające i alternatywne metody komunikacji. W rozwoju psychoedukacji wykorzystujemy: Metodę Dobrego Startu (MDS) – Pani Marty Bogdanowicz, Dziecięcą Matematykę – Pani Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Metodę Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W terapii dzieci ze spektrum autyzmu najbliższe nam metody to ESDM – Early Start Denver Model (Wczesna Interwencja Terapeutyczna), RDI- Relationship Development Intervention (Program Rozwoju Relacji) oraz Metoda 3I (Intensywna-Indywidualna- Interaktywna). Każde z tych podejść porusza niezwykle ważne sfery w dziedzinie autyzmu. Każde cechuje szacunek dla drugiego człowieka.

Terapia autyzmu

Zespół Downa leczenie

AAC

Metoda dobrego startu

Dziecięca matematyka

Metoda Ruchu Rozwijającego

Metoda Krakowska

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

7 + 6 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

+48 600 526 383

kontakt@przystanszkraba.pl

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515