ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

terapeuta metody krakowskiej

mgr Małgorzata Błądek-Kolatorska – obecnie na urlopie macierzyńskim

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, a obecnie kończy na tej samej Uczelni studia doktoranckie również z psychologii. W 2011 roku zdobyła oficjalne uprawnienia umożliwiające pracę Metodą Krakowską, co czyni do dnia dzisiejszego pracując we własnym –prywatnym gabinecie, prowadząc zajęcia Metodą Krakowską w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem – „Szkoła w Kontakcie” oraz współpracując z Poradnią Przystań Szkraba. Pani Małgosia posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy z dziećmi przejawiającymi różnorodne problemy rozwojowe, często pracuje z dziećmi i młodzieżą wykazującą zachowania trudne manifestujące się agresją, autoagresją, oporem, manipulacją. Niezmiernie istotne jest to, iż w swej pracy kieruje się silnym przekonaniem o potrzebie przenoszenia nabytej wiedzy i umiejętności do życia codziennego / społecznego, dlatego też podczas zajęć niejednokrotnie kreuje sytuacje dające dziecku okazję do wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności. Dzięki cierpliwej, pełnej zaangażowania pracy Pani Małgosia może pochwalić się licznymi sukcesami w pracy z dziećmi, którym pomogła otworzyć ścieżki komunikacyjne i dostarczyła narzędzia do coraz bardziej efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Rozwiń

Pani Małgosia jako terapeuta – logopeda dąży do oddziaływania na wszystkie sfery rozwojowe dziecka, przy czym głównym celem zajęć jest praca nad kompetencją komunikacyjną i językową szkraba. W ramach Metody Pani Małgosia prowadzi zajęcia, podczas których łączy ćwiczenia ogólnorozwojowe z Symultaniczno-Sekwencyjną Metodą Czytania, co ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju komunikacji dziecka z otoczeniem oraz rozwijania jego funkcji poznawczych. Należy zaakcentować, iż wczesna nauka czytania, jako główny filar Metody Krakowskiej kładzie duży nacisk na poznawanie znaczeń / na czytanie znaczeń. Ma to niebagatelny wpływ na proces terapeutyczny dzieci, które przejawiają problemy w postrzeganiu słuchowymi i wzrokowym, jak również dzieci zagrożonych dysleksją. W ramach realizowanych zajęć Pani Małgosia oprócz nauki czytania skupia się również na programowaniu języka, na stymulacji słuchowej, stymulacji lewej półkuli mózgu, stymulacji pamięci, stymulacji poznania wielozmysłowego oraz na kształtowaniu myślenia przyczynowo-skutkowego. Wykonywane są również ćwiczenia ręki przygotowujące do nauki pisania. Ponadto celem realizowanych zadań jest również kształtowanie zachowań społecznych dzieci.

W swej pracy zawsze kieruje się w pierwszej kolejności indywidualnym podejściem do każdego dziecka z osobna. Pracę rozpoczyna od poznania mocnych stron dziecka, które są istotną bazą, aby skutecznie i efektywnie zmagać się z doświadczanymi przez dziecko trudnościami.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Kontakt

3 + 7 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

 BIURO 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager  

Kontakt telefoniczny  z biurem jest możliwy od poniedziałku do środy: 12.00-16.00, w czwartek 14.00-18.00. W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny. 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

kontakt z Panią Ulą Krajewską 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji