ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

CENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.
Prosimy, aby po przejrzeniu naszego cennika, zapoznać się jeszcze Regulaminem Zajęć i Konsultacji i Regulaminem wwr (www.przystanszkraba.pl/regulamin/)

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, KONSULTACJE, DIAGNOZY, OPINIE I TESTY
Uwaga!!! Ceny usług on-line są tożsame z cenami zajęć stacjonarnych.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ZE SPECJALISTAMI
WAŻNE:
Każde nowo przyjęte dziecko rozpoczyna zajęcia od 4 spotkań konsultacyjnych: wywiad z rodzicem, 2 obserwacje dziecka, przekazanie informacji zwrotnej rodzicowi. 160 zł/h
Zajęcia indywidualne − psycholog, logopeda, pedagog, terapia ręki1)

Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł
1)Po uzgodnieniu z terapeutą, istnieje możliwość dojazdu do domu na terenie Warszawy 40 zł

Zajęcia indywidualne ─ neurologopeda, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, integracja sensoryczna2)

Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub dwa razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł
2) Brak możliwości dojazdu

Cykliczne spotkania ww. specjalistów z rodzicami dzieci objętych terapią (cena za 1 godzinę) 130 zł

 

PSYCHIATRA
Konsultacja jednorazowa (cena za 1 godzinę) – wystawiamy recepty! 270 zł
PSYCHOTERAPEUTA (oferta dla rodziców)

Terapia indywidualna – cena za 1 godzinę 150 zł
Terapia par/rodzin – cena za 1 godzinę 190 zł

 

KONSULTACJE

Konsultacje ze specjalistami (nie dotyczy psychiatry)

Spotkanie z rodzicami – cena za 1 godzinę 160 zł
Wywiad z rodzicami – cena za 1 godzinę 160 zł
Informacja zwrotna – cena za 1 godzinę 160 zł
Obserwacja dziecka – cena za 1 godzinę 160 zł
Konsultacja – cena za 1 godzinę 160 zł
Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców (wywiad 1,5 godziny, obserwacja dziecka 2 godziny, informacja zwrotna 1,5 godziny) 800 zł
Analiza filmów i raportów – cena za godzinę 65 zł

 

DIAGNOZY

Diagnoza pełna – z udziałem psychiatry i dwóch psychologów: wywiad psychologiczny, wywiad psychiatryczny, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy, spotkanie po diagnozie z przekazaniem diagnozy na piśmie (2-4 tygodnie po diagnozie) 2350 zł
Diagnoza skrócona – z udziałem psychiatry i dwóch psychologów – dostępna dla dzieci, które są po pełnych konsultacjach z psychologiem w Ośrodku Przystań Szkraba lub są w terapii w Ośrodku Przystań Szkraba przynajmniej 3 miesiące. Obejmuje: wydanie opinii przez prowadzącego dziecko psychologa, 2 obserwacje, wywiad psychiatryczny, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie 1850 zł
Rediagnoza z udziałem psychiatry i dwóch psychologów – obejmuje: wywiad psychologiczny, wywiad psychiatryczny, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie 2250 zł
Diagnoza Neuroflow (pierwsza) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 1,5 h 250 zł
Diagnoza Neuroflow (kolejna, po treningu słuchowym) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 1,5 180 zł
Diagnoza SI – obejmuje: wywiad, 2 obserwacje dziecka, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie 670 zł

 

OPINIE, TESTY, ZALECENIA

Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w Ośrodku i Poradni Przystań Szkraba 90 zł
Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji 90 zł
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba, który odbywa się w ramach zajęć cyklicznych jak cena zajęć indywidualnych
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci nie objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba 160 zł
Opracowanie i wydanie wyników testu na piśmie 150 zł
Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC – TYLKO DLA DZIECI objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba (cena za 1 godzinę) 130 zł
Przygotowanie zaleceń/strategii AAC 130 zł
Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń do pracy w domu 130 zł

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – DIADY I ZAJĘCIA GRUPOWE

DIADY
Podana cena dotyczy 1 dziecka za 1 godzinę w diadzie

Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin) – 1 terapeuta
Cena za 1 godzinę zajęć 90 zł

Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin) – 2 terapeutów

Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł

Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo) – 1 terapeuta

Cena za 1 godzinę zajęć 80 zł

Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo) – 2 terapeutów

Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł

 

ZAJĘCIA GRUPOWE
Aktualną ofertę zajęć grupowych znajdą Państwo na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl

TUS (4-6 osób) – cena za 1 godzinę zajęć4) 70 zł
Mini TUS (3-4 osoby) – cena za 1 godzinę zajęć4) 80 zł
Kwalifikacja do grupy (wywiad i obserwacja) – cena za 1h 150 zł
4) Jeśli wybrana przez Państwa grupa trwa dłużej niż 1 godzinę cenę należy proporcjonalnie powiększyć, np. 1,5 godziny to 105 zł