ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

CENNIK

Cennik zajęć online ( w obecnym momencie, kiedy nie ma zajęć stacjonarnych):

W ramach WWRD  – bezpłatnie w miesiącu 4 h pracy terapeuty  z rodziną  – forma do indywidualnego ustalenia z terapeutą dziecka.

Cennik usług w okresie odwołania zajęć stacjonarnych : 
1.Indywidualne zajęcia z dzieckiem on line – 100 zł /1h
2. Spotkanie z rodzicami  – 90 zł/1h
3.Konsultacje z dziećmi i z rodzicami – w promocyjnej cenie 100 zł/1h! – bez promocji koszt jest 150 zł/1h
4.Przygotowanie narzędzi AAC – 100 zł /1h
5. Przygotowanie zaleceń/strategii AAC – 100 zł /1 szt
6. Przygotowanie programu ćwiczeń do pracy w domu (na wybrany okres, w którym nie ma zajęć stacjonarnych) – 100 zł /1 szt
7. Analiza filmów z pracy z dzieckiem – 50 zł /1h 

8Zajęcia grupowe:

  • pierwsze spotkanie bezpłatne
  • kolejne spotkania 30 zł/30 min zajęć, 45 zł/45 min zajęć, 60 zł/60min zajęć
  • Pakiety promocyjne: jeśli wykupisz pakiet 4 kolejnych zajęć –
    • 4 zajęcia x 30 min – koszt 100 zł + pierwsze spotkanie bezpłatne.
    • 4 zajęcia x 45 min – koszt 150 zł + pierwsze spotkanie bezpłatne.
    • 4 zajęcia x 60 min – koszt 200 zł + pierwsze spotkanie bezpłatne.

 

Warunki zajęć i płatności: na okres odwołania zajęć stacjonarnych zasady płatności za odwołane zajęcia w Ośrodku terapeutycznym ulegają zmianie – płatnością będą objęte tylko odbyte zajęcia/spotkania  lub zajęcia/ spotkania, które nie zostały odwołane przed czasem ich planowego rozpoczęcia. 
Terminy spotkań prosimy ustalać bezpośrednio z  terapeutami dziecka . 
W przypadku umówienia się na spotkanie on line – to dziecko lub rodzic jest proszony o rozpoczęcie kontaktu w umówionym terminie i w określony sposób (np. Skype, face time itp.) – terapeuta będzie czekał w gotowości maksymalnie do 15 min od umówionej godziny zajęć.

 

Gdy wykupują Państwo pojedyncze spotkania – płatność jest tylko za zrealizowane zajęcia, prosimy jednak o odwoływanie zajęć najpóźniej godzinę przed ich rozpoczęciem, w przypadku braku odwołania lub późniejszej informacji opłata będzie pobrana jak za zajęcia odbyte.

Jeśli wykupują Państwo pakiet promocyjny – płatność jest naliczana za 4 kolejne zajęcia  i wszystkie 4 zajęcia będą płatne niezależnie od obecności na zajęciach.

Powyższy cennik dotyczy również obecnych zajęć Tusowych, które mamy w bieżącej ofercie, a które odbywają się teraz w formie on-line.

 

 

Prowadzony przez nas Ośrodek Terapeutyczny w Warszawie proponuje szereg różnych zajęć, wspomagających rozwój oraz podstawowe umiejętności dzieci. W zależności od wybranych zajęć oraz możliwości, jesteśmy otwarci na przeprowadzanie zajęć indywidualnych w domu podopiecznych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy cennik, obejmujący świadczone przez nas usługi. Cena poszczególnych aktywności zależy najczęściej od ich czasu trwania, rodzaju, jak również częstotliwości spotkań. W naszej ofercie dostępne są spotkania indywidualne i grupowe, diagnostyczne lub terapeutyczne. 

Płatność tylko przelewem na konto, dane podane w zakładce kontakt.

 1. Spotkania z psychologiem:
Zajęcia terapeutyczne: cykliczne zajęcia z psychologiem – 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Jeśli zajęcia w domu dziecka – to cena jak powyżej ale + koszt dojazdu 40 zł.

Konsultacja: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców: wywiad-1,5h, dwie 1h-obserwacje dziecka, informacja zwrotna dla rodziców 1,5h – tak samo 150 zł/1h – razem zazwyczaj wychodzi zatem 750 zł.
Wizyta w przedszkolu/szkole – 150 zł/1h + koszt dojazdu do placówki  40 zł .

2.Zajęcia logopedyczne:

Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z logopedą – 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Zajęcia z neurologopedą – 100 zł/1h
Brak możliwości dojazdu do domu.
Jednorazowa konsultacja/wywiad z rodzicami/obserwacja/informacje zwrotne: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

3.Zajęcia z fizjoterapii:
Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z fizjoterapeutą 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Brak możliwości dojazdu do domu.
Jednorazowa konsultacja/wywiad z rodzicami: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

4. Zajęcia z dogoterapii:
Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z dogoterapii 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Brak możliwości dojazdu do domu.
Jednorazowa konsultacja: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

5. Zajęcia z pedagogiem:
Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z pedagogiem – 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Jeśli zajęcia w domu dziecka – to cena jak powyżej ale + koszt dojazdu 40 zł.
Jednorazowa konsultacja: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

6. Zajęcia z terapii ręki:
Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z terapii ręki – 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Jeśli zajęcia w domu dziecka – to cena jak powyżej ale + koszt dojazdu 40 zł.
Jednorazowa konsultacja: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

7. Zajęcia z Integracji Sensorycznej:
Zajęcia terapeutyczne – cykliczne zajęcia z SI 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.
Brak możliwości dojazdu do domu.
Jednorazowa konsultacja: 150 zł/1h

Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań są takie same jak warunki odwołań konsultacji.

Diagnoza SI: 550 zł – w tym jest wywiad 1h (spotkanie rodziców z terapeutą), 2 obserwacje dziecka (po 1h każda), spotkanie na przekazanie diagnozy 1h (spotkanie rodziców z terapeutą), diagnoza na piśmie.

8. Diagnoza:
Wersja pełna diagnozy: 1500 zł
(wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy, spotkanie po diagnozie (2-4 tygodnie po diagnozie)

Wersja skrócona diagnozy: 1100 zł – dla klientów, którzy są po pełnych konsultacjach u nas u psychologa lub są u nas w terapii u psychologa od minimum 3 miesięcy 

(wydanie opinii przez psychologa prowadzącego dziecko, dwie obserwacje, przekazanie diagnozy)

Rediagnoza: 1400 zł

(wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy)

Jednorazowa konsultacja psychiatryczna: 190 zł/1h – wystawiamy recepty.

9. Dla rodzica:

Spotkania z psychoterapeutą: terapia indywidualna 120 zł/1h, par/rodzin 150 zł/1h

10. WWR:
Zajęcia w ramach WWR
4h zajęć w miesiącu z wybranym specjalistą indywidualnie – bezpłatne
lub
4 do 6h zajęć grupowych w miesiącu – bezpłatnie
wszystkie godziny powyżej tej puli godzin w miesiącu płatne wg cennika.

11. Zajęcia grupowe i mini TUSy:
Zajęcia 60 min – 60 zł/1h
Zajęcia 90 min – 90 zł/1,5h

12. Diady:

Zajęcia 1h prowadzone przez 1 terapeutę dla dwójki dzieci: 80 zł każde dziecko

Zajęcia 1h prowadzone przez 2 terapeutów dla dwójki dzieci: 100 zł każde dziecko

Diady dla rodzeństwa prowadzone przez 1 terapeutę: 60 zł za jedno dziecko z rodzeństwa

Diady dla rodzeństwa prowadzone przez 2 terapeutów: 100 zł za jedno dziecko z rodzeństwa

13. Cykliczne spotkania z rodzicami dziecka objętego terapią: 90 zł/1h

14. Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w naszym Ośrodku jest bezpłatne.

Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji płatne 90 zł za opinię/zalecenia.

Wydanie zaleceń/strategii AAC dla zewnętrznych placówek i podmiotów dla dzieci w terapii i konsultacjach płatne 100 zł za zalecenia/strategię AAC. 

15. Przeprowadzenie testu psychologicznego: dla dzieci objętych terapią w ramach zajęć, dla dzieci nie objętych terapią 120 zł/1h. 

16. Opracowanie wyników testu na piśmie: dla dzieci objętych terapią oraz dzieci nie objętych terapią 150 zł.

17Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC: tylko dla dzieci, które są w stałej terapii w Przystani:100 zł/1h. 

 

Cennik turnusów wakacyjnych 2019

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INNE TURNUSY GRUPOWE

Rodzaj turnusu

Wiek dzieci

Czas trwania*

Cena

Cena po zniżce z opinią WWR**

LIPIEC

ARTYSTKI W PLENERZE

6 – 8 lat

5h

825

495

TYDZIEŃ Z KSIĄŻKĄ

3 – 6 lat

1,5h

390

bezpłatne

Chcemy z wami rozmawiAAC

12-14lat

3h

780

WAKACYJNE POGADUCHY

10– 13lat

5h

825

ZASŁUCHANI

3,5 – 5 lat

5 – 7 lat

1,5h

390

bezpłatne

SPORTOWA DRUŻYNA

8 -10 lat

5h

825

495

WERBOTONKI

2,5 – 4 lat

1,5h

450

90

NASZE PODWÓRKO

6 – 8 lat

5h

825

495

PIPILANDIA

4 – 5 lat

2h

450

135

5 ZMYSŁÓW

3 –4,5 lat

5 – 7 lat

1,5h

450

90

PLAY – TUS

5 – 6 lat

7 – 8 lat

2h

450

135

SIERPIEŃ

ZWIERZĄTKOWO

5 – 7 lat

5h

825

495

TURNUS WSPINACZKOWY

6 – 9 lat

2,5h

690

PĘDZELKI

4 – 7 lat

3h

600

240

MŁODZI NAUKOWCY

5 – 7 lat

5h

825

495

W DRODZE

6 – 9 lat

5h

825

495

ROZMÓWKI Z PSEM

4 – 6 lat

5 – 7 lat

1,5h

390

bezpłatne

    *Każdy z turnusów grupowych trwa 5 dni, podany czas trwania dotyczy 1 dnia.

  **Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole, bezpłatnie można zrealizować  jeden

     turnus w miesiącu.

TURNUSY INDYWIDUALNE LUB W PARACH (DIADY)

Rodzaj turnusu

Wiek dzieci

Czas trwania

Cena

Cena po zniżce z opinią WWR*

Turnusy indywidualne z psychologiem, logopedą, neurologopedą, dogoterapeutą, metodą Krakowską, pedagogiem, fizjoterapeutą, terapia ręki,SI.

4 x 1h w tyg.

—————–

5 x 1h w tyg.

360,00 zł

—————–

450,00 zł

Bezpłatne

———————–

90,00 zł

Diada** z psychologiem/logopedą/neurologopedą/

dogoterapeutą (Razem z psem) – 1 terapeuta

1h

300,00 zł

(cena za jedno dziecko w parze)

bezpłatne

Diada z siostrą/bratem z**

psychologiem/logopedą/neurologopedią/

dogoterapeutą – 1 terapeuta

1h

250,00

(cena za jedno dziecko z rodzeństwa)

bezpłatnie

**Jeśli na diadzie wymagana jest obecność dwóch terapeutów – koszty turnusu

       liczone jak turnusy indywidualne – patrz w cenniku powyżej

     *Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole, bezpłatnie można zrealizować jeden

       turnus w miesiącu.

Regulamin uczestniczenia w turnusach wakacyjnych dostępny na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl

Od kwietnia regulamin w nowej formie w jednym zbiorczym dokumencie dotyczącym współpracy z naszą placówką, prosimy o zapoznanie się.

 

 

Cennik zajęć grupowych i indywidualnych od września 2019

Rodzaj Grupy:

Czas trwania

Cena za jedne zajęcia:

Z opinią WWR

POGADUCHY

1,5h

90,00 zł

SPORTOWA DRUŻYNA

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

DRUŻYNA W AKCJI

1h

60,00 zł

Bezpłatne

SZKRABY W AKCJI

1h

60,00 zł

Bezpłatne

ZASŁUCHANI

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

DRUŻYNA

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

DOGadajmy się

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

PĘDZELKI

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

PIPILANDIA

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

ROZMÓWKI Z PSEM

1,5h

90,00 zł

Bezpłatne

DZIECIAKI W MIEŚCIE

1,5h

2h

90,00 zł

120,00 zł

Bezpłatne

MINI TUS

1h

60,00 zł

bezpłatne

 

RAZEM z PSEM – zajęcia dla rodzeństw

 

1h

60 zł za jedno dziecko z rodzeństwa

bezpłatne

 

Zajęcia w diadach

 

1h

 

80 zł – gdy prowadzi jeden terapeuta

100 zł – gdy prowadzi dwóch terapeutów

 

bezpłatne

Zajęcia indywidualne

1h

100,00 zł

Bezpłatne (zajęcia raz w tygodniu  1h)

 

*Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole

**Bezpłatnie można zrealizować jeden rodzaj zajęć grupowych w miesiącu lub do wyboru 4h zajęć indywidualnych lub w diadzie z wybranym specjalistą

 

Regulamin uczestniczenia w zajęciach grupowych i indywidualnych dostępny na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl.

* dojazd do domu dziecka w obrębie Warszawy dzielnice – Śródmieście, Wola, Ochota, Żoliborz, Bielany, Białołęka, Targówek, Praga, Mokotów, Ursynów, dojazd do pozostałych dzielnic Warszawy oraz dojazd poza granice Warszawy do uzgodnienia indywidualnego, koszt 40 zł.

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2019

Czytaj więcej

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

12 + 1 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

KONTAKT 

BIURO

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager

Od dnia 30.09 zmieniają się godziny, w które jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem. 

- od poniedziałku do środy kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach: 12.00 - 16.00.

- w czwartek w godzinach 14.00 - 18.00.

W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem.

W pozostałe dni i godziny prosimy o kontakt mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

 Odpowiemy na Państwa maile najszybciej jak to będzie możliwe. 

ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY

kontakt z Panią Ulą Krajewską

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

ZARZĄD FIRMY

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji