CENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2022 R.
Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na zajęcia/konsultacje, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zajęć i Konsultacji, Regulaminem zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz Regulaminem Diagnoz (www.przystanszkraba.pl/regulamin/).

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, KONSULTACJE, DIAGNOZY, OPINIE I TESTY

Uwaga!!! Ceny usług on-line są tożsame z cenami zajęć stacjonarnych.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ZE SPECJALISTAMI
Zajęcia indywidualne − psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog, terapia ręki, fizjoterapeuta, dogoterapeuta,
integracja sensoryczna
Cena za 1 zajęcia (50 min) *, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu160 zł
Cena za 1 zajęcia (50 min) *, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu150 zł
*Czas trwania 1 zajęć to 50 minut, w przypadku wydłużenia czasu zajęć u danego specjalisty do 1,5 jednostki – czas trwania to 1h 20 min, w przypadku zajęć wydłużonych do 2 jednostek czas trwania to 1 h 50 min.
Cykliczne spotkania ww. specjalistów z rodzicami dzieci objętych terapią (60 min)160 zł
PSYCHIATRA
Konsultacja jednorazowa (50 min) – wystawiamy recepty350 zł / 50 minut
Wydanie zaświadczenia po konsultacji – psychiatra90 zł
PSYCHOTERAPEUTA (oferta dla rodziców)
Terapia indywidualna – cena za 60 min180 zł
Terapia par/rodzin – cena za 60 min220 zł
KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI (nie dotyczy psychiatry)
Konsultacja – cena za 60 min                                                                                                                                                                                  180 zł
Wywiad z rodzicami – cena za 60 min180 zł
Informacja zwrotna – cena za 60 min180 zł
Obserwacja dziecka – cena za 50 min180 zł
Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców: wywiad (90 min), obserwacja dziecka 2 x 50
min, informacja zwrotna (90 min)
900 zł
Konsultacja z placówką dziecka w terapii – cena za 60 min160 zł (plus dojazd do placówki 60 zł)
Dojazd do domu/placówki dziecka – możliwość dojazdu w uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą w celu pojedynczych konsultacji- cena za 1 dojazd w obrębie Warszawy60 zł
Analiza filmów i raportów – cena za 60 min80 zł
DIAGNOZY
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja pełna: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy,
spotkanie po diagnozie z przekazaniem diagnozy na piśmie (2-4 tygodnie po diagnozie)
2890 zł
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja skrócona – dostępna dla dzieci, które są po pełnych
konsultacjach z psychologiem w Ośrodku Przystań Szkraba lub są w terapii w Ośrodku Przystań Szkraba
przynajmniej 3 miesiące. Obejmuje: wydanie opinii przez prowadzącego dziecko psychologa, 2 obserwacje,
przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie
2300 zł
Rediagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – obejmuje: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i
wydanie jej na piśmie
2790 zł
Diagnoza Neuroflow (pierwsza) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 90 min.280 zł
Diagnoza Neuroflow (kolejna, po treningu słuchowym) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do
90min.
210 zł
Diagnoza SI/Ocena procesów integracji sensorycznej– obejmuje: wywiad, 2 obserwacje dziecka, przekazanie informacji i wydanie dokumentu na piśmie870 zł
OPINIE, TESTY, ZALECENIA
Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w Ośrodku i Poradni Przystań Szkraba90 zł
Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji90 zł
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba, który odbywa się w ramach zajęć cyklicznychjak cena zajęć indywidualnych
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci nie objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań
Szkraba (cena za 50 min)
180 zł
Opracowanie i wydanie wyników testu na piśmie150 zł
Przygotowanie zaleceń/strategii na piśmie (w tym strategii AAC)150 zł
Przygotowanie ćwiczeń do pracy w domu (dla dzieci w stałej terapii w ramach 1 zajęć)150 zł
Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC – TYLKO DLA DZIECI objętych regularną
terapią w Ośrodku Przystań Szkraba (cena za 1 godzinę)
160 zł
ELEKTROSTYMULACJA
Elektrostymulacja – cykl 8 zabiegów*720 zł
Konsultacja przed elektrostymulacją (cena za 1 godzinę)180 zł 
*Koszt jednego zabiegu to 90 zł, w cenę wliczone są koszty elektrod niezależnie od tego ile elektrod zużyto.

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – DIADY I ZAJĘCIA GRUPOWE

 

DIADY

Podana cena dotyczy 1 dziecka w diadzie

Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin)1 terapeuta
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć120 zł
Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin)2 terapeutów
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu160 zł
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie
zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu
150 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo)1 terapeuta
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć110 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo)2 terapeutów
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu160 zł
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie
zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu
150 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Aktualną ofertę zajęć grupowych znajdą Państwo na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl
Podana cena dotyczy 1 dziecka w grupie

TUS (4-6 osób) – cena za 50 min zajęć 90 zł
TUS (4-6 osób) – cena za 1 h 20 min zajęć135 zł

Mini TUS (3-4 osoby) – cena za 50 min zajęć   – 100 zł

Mini TUS (3-4 osoby) – cena za 1 h 20 min zajęć  – 150 zł

Konsultacja do grupy TUS – wywiad 60 min  – 180 zł

Konsultacja do grupy TUS – obserwacja 50 min – 180 zł