ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

CENNIK

 Cennik zajęć terapeutycznych obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.

1. Cykliczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami: PSYCHOLOG, LOGOPEDA,
PEDAGOG; TERAPIA RĘKI:
-120zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia
odbywają się 3 razy w tygodniu – 110 zł/1h.
Jeśli zajęcia w domu dziecka – to cena jak powyżej ale + koszt dojazdu 40 zł.
-Konsultacja 150 zł/1h
2.Cykliczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami: NEUROLOGOPEDA,
FIZJOTERAPEUTA; DOGOTERAPIA; INTERGACJA SENSORYCZNA:
-120zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia
odbywają się 3 razy w tygodniu – 110 zł/1h.
-Brak możliwości dojazdu do domu.
-Konsultacja: 150 zł/1h
3. Cykliczne spotkania terapeuty z rodzicami dziecka objętego terapią: 120 zł/1h
4. Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców: wywiad-1,5h,
dwie 1h-obserwacje dziecka, informacja zwrotna dla rodziców 1,5h – 150 zł/1h –
razem – 750 zł.
5. Spotkania, które nie odbywają się cyklicznie, co tydzień, w stałych
godzinach są zaliczane do konsultacji: 150 zł/1 h. Warunki odwołań takich spotkań
są takie same jak warunki odwołań konsultacji.
6. Wizyta w przedszkolu/szkole – 150 zł/1h + koszt dojazdu do placówki 40 zł .
7. Diagnoza SI: 580 zł – w tym jest wywiad 1h (spotkanie rodziców z terapeutą), 2
obserwacje dziecka (po 1h każda), spotkanie na przekazanie diagnozy 1h (spotkanie
rodziców z terapeutą), diagnoza na piśmie.
8. Diagnoza:
Wersja pełna diagnozy: 1500 zł
(wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy, spotkanie po diagnozie (2-4
tygodnie po diagnozie)
Wersja skrócona diagnozy: 1100 zł – dla klientów, którzy są po pełnych
konsultacjach u nas u psychologa lub są u nas w terapii u psychologa od minimum 3
miesięcy
(wydanie opinii przez psychologa prowadzącego dziecko, dwie obserwacje,
przekazanie diagnozy)
Rediagnoza: 1400 zł
(wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy)
9. PSYCHIATRA DZIECIĘCY – jednorazowa konsultacja psychiatryczna: 190
zł/1h – wystawiamy recepty.
10. Spotkania z psychoterapeutą dla rodzica: terapia indywidualna 130 zł/1h,
par/rodzin 160 zł/1h
11. WWR:
Zajęcia w ramach WWR –
4h zajęć w miesiącu z wybranym specjalistą indywidualnie – bezpłatne
lub
4 do 6h zajęć grupowych w miesiącu – bezpłatnie
wszystkie godziny powyżej tej puli godzin w miesiącu płatne wg cennika.
12. Zajęcia grupowe i mini TUSy:
-Kwalifikacja do grupy: wywiad 60 minut i obserwacja dziecka 60 minut –
każde spotkanie 150 zł/1h, razem 300 zł.
-Zajęcia 60 min – 70 zł/1h
-Zajęcia 90 min – 105 zł/1,5h
13. Diady:
Zajęcia 1h prowadzone przez 1 terapeutę dla dwójki dzieci: 80 zł każde dziecko
Zajęcia 1h prowadzone przez 2 terapeutów dla dwójki dzieci: 120 zł każde dziecko
Diady dla rodzeństwa prowadzone przez 1 terapeutę: 70 zł za jedno dziecko z
rodzeństwa
Diady dla rodzeństwa prowadzone przez 2 terapeutów: 120 zł za jedno dziecko z
rodzeństwa
14. Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w naszym Ośrodku jest
bezpłatne.
Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji płatne 90 zł za
opinię/zalecenia.
15. Wydanie zaleceń/strategii AAC dla zewnętrznych placówek i podmiotów dla
dzieci w terapii i konsultacjach płatne 100 zł za zalecenia/strategię AAC.
16. Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC: tylko dla dzieci,
które są w stałej terapii w Przystani:120 zł/1h.
17. Przeprowadzenie testu psychologicznego: dla dzieci objętych terapią – w
ramach zajęć; dla dzieci nie objętych terapią – 150 zł/1h.
18. Opracowanie wyników testu na piśmie: dla dzieci objętych terapią oraz dzieci
nie objętych terapią 150 zł.
19. Analiza nagrań wideo: 60 zł/1h

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY WAKACYJNEJ i GRUPOWEJ OD WRZEŚNIA 2020

 

 

Cennik turnusów wakacyjnych 2020

Rodzaj turnusu

Wiek dzieci

Czas trwania*

ilość osób w grupie

Cena

Cena po zniżce z opinią WWR**

LIPIEC

5 ZMYSŁÓW 

2,5 – 4,5 lata

1,5h

6

450 zł

90 zł

5 – 7 lat

2h

500 zł

150 zł

WAKACYJNE POGADUCHY 

10 – 12 lat

5 h

6

875 zł

525 zł

ROZMÓWKI Z PSEM

4 – 6 lat

2 h

6

500 zł

150 zł

5 – 7 lat

2 h

ZWIERZĄTKOWO

6 – 9 lat

5h

6

940 zł

564 zł

PODRÓŻE W CZASIE 

12 – 14 lat

3h

4

780 zł

ZASŁUCHANI 

3,5 – 5 lat

1,5 h

6

450 zł

90 zł

5 – 7 lat

1,5 h

PĘDZELKI 

5 – 7 lat

3 h

675 zł

270 zł

WAKACJE z RPG 

7 – 10 lat

5 h

6

875 zł

525 zł

DZIELNE SZKRABY 

3,5 – 5  lat

 

3 h

4 – 6

675 zł

270 zł

WERONIKA SHERBORNE 

2 – 3 lata

50 min

4

300 zł

bezpłatnie

4 – 5 lat

50 min

GIMNASTYKA CIAŁA I JĘZYKA  

7 – 9 lat

2 h

6

500 zł

150 zł

SIERPIEŃ

ODKRYWCY

6 – 9 lat

5 h

875 zł

525 zł

ZWIERZĄTKOWO 

5 – 7 lat

5 h

940 zł

564 zł

ZIELONA PRZYGODA

6 – 9 lat

5 h

875 zł

525 zł

ARTYSTKI W PLENERZE

6 – 7 lat 

5 h

6

875 zł

525 zł

* Każdy z turnusów grupowych trwa 5 dni, podany czas trwania dotyczy 1 dnia.

**Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole, bezpłatnie można zrealizować  jeden       

      turnus w miesiącu.

 

TURNUSY INDYWIDUALNE LUB W PARACH (DIADY)

Rodzaj turnusu

Wiek dzieci

Czas trwania

Cena

Cena po zniżce z opinią WWR*

Turnusy indywidualne z psychologiem, logopedą, dogoterapeutą, metodą Krakowską, pedagogiem, fizjoterapeutą, terapia ręki,SI.

4 x 1h w tyg.

—————–

5 x 1h w tyg.

400,00 zł

—————-

500,00 zł

Bezpłatne

———————–

100,00 zł

Diada** z psychologiem/logopedą/dogoterapeutą  – 1 terapeuta

1h

400,00 zł 

(cena za jedno dziecko w parze)

bezpłatne

Diada z siostrą/bratem z**

psychologiem/logopedą/dogoterapeutą – 1 terapeuta

1h

300,00 

(cena za jedno dziecko z rodzeństwa)

bezpłatnie

**Jeśli na diadzie wymagana jest obecność dwóch terapeutów – koszty turnusu 

        liczone jak turnusy indywidualne – patrz w cenniku powyżej

      *Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole, bezpłatnie można zrealizować jeden 

        turnus w miesiącu. 

 

Regulamin uczestniczenia w turnusach wakacyjnych dostępny na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl

 

Cennik zajęć grupowych od września 2020

Rodzaj Grupy:

Cena za jedne zajęcia:

Z opinią WWR

GRUPY 1H 

70,00 zł

bezpłatne

GRUPY 1,5H

105,00 zł

bezpłatne

*Opinia WWR obowiązuje do momentu podjęcia nauki w szkole

**Bezpłatnie można zrealizować jeden rodzaj zajęć grupowych w miesiącu lub do wyboru 4h zajęć indywidualnych lub w diadzie z wybranym specjalistą

 

Regulamin uczestniczenia w zajęciach grupowych i indywidualnych dostępny na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl

 

* dojazd do domu dziecka w obrębie Warszawy dzielnice – Śródmieście, Wola, Ochota, Żoliborz, Bielany, Białołęka, Targówek, Praga, Mokotów, Ursynów, dojazd do pozostałych dzielnic Warszawy oraz dojazd poza granice Warszawy do uzgodnienia indywidualnego, koszt 40 zł.

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

2 + 4 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

KONTAKT 

BIURO

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager

Od dnia 30.09 zmieniają się godziny, w które jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem. 

- od poniedziałku do środy kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach: 12.00 - 16.00.

- w czwartek w godzinach 14.00 - 18.00.

W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem.

W pozostałe dni i godziny prosimy o kontakt mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

 Odpowiemy na Państwa maile najszybciej jak to będzie możliwe. 

ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY

kontakt z Panią Ulą Krajewską

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

ZARZĄD FIRMY

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji