ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

CENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Prosimy, aby po przejrzeniu naszego cennika, zapoznać się jeszcze Regulaminem Zajęć i Konsultacji i Regulaminem WWR
(www.przystanszkraba.pl/regulamin/)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, KONSULTACJE, DIAGNOZY, OPINIE I TESTY

Uwaga!!! Ceny usług on-line są tożsame z cenami zajęć stacjonarnych.

CYKLICZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ZE SPECJALISTAMI
Zajęcia indywidualne − psycholog, logopeda, pedagog, terapia ręki (1)
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł
(1)Po uzgodnieniu z terapeutą, istnieje możliwość dojazdu do domu na terenie Warszawy 40 zł

Zajęcia indywidualne ─ neurologopeda, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, integracja
sensoryczna (2)
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub dwa razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł
(2) Brak możliwości dojazdu

Cykliczne spotkania ww. specjalistów z rodzicami dzieci objętych terapią (cena za 1 godzinę) 130 zł

PSYCHIATRA
Konsultacja jednorazowa (cena za 1 godzinę) – wystawiamy recepty! 270 zł

PSYCHOTERAPEUTA (oferta dla rodziców)
Terapia indywidualna – cena za 1 godzinę 150 zł
Terapia par/rodzin – cena za 1 godzinę 190 zł

KONSULTACJE
Konsultacje ze specjalistami (nie dotyczy psychiatry)
Spotkanie z rodzicami – cena za 1 godzinę 160 zł
Wywiad z rodzicami – cena za 1 godzinę 160 zł
Informacja zwrotna – cena za 1 godzinę 160 zł
Obserwacja dziecka – cena za 1 godzinę 160 zł
Konsultacja – cena za 1 godzinę 160 zł
Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców (wywiad 1,5 godziny, obserwacja dziecka 2
godziny, informacja zwrotna 1,5 godziny) 800 zł
Analiza filmów i raportów – cena za godzinę 65 zł

DIAGNOZY
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja pełna: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy,
spotkanie po diagnozie z przekazaniem diagnozy na piśmie (2-4 tygodnie po diagnozie)
cenę podamy wkrótce
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja skrócona – dostępna dla dzieci, które są po pełnych
konsultacjach z psychologiem w Ośrodku Przystań Szkraba lub są w terapii w Ośrodku Przystań Szkraba
przynajmniej 3 miesiące. Obejmuje: wydanie opinii przez prowadzącego dziecko psychologa, 2 obserwacje,
przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie
cenę podamy wkrótce
Rediagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – obejmuje: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i
wydanie jej na piśmie
cenę podamy wkrótce
Diagnoza Neuroflow (pierwsza) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 1,5 h 250 zł
Diagnoza Neuroflow (kolejna, po treningu słuchowym) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 1,5 180 zł

Diagnoza SI – obejmuje: wywiad, 2 obserwacje dziecka, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie 670 zł

OPINIE, TESTY, ZALECENIA
Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w Ośrodku i Poradni Przystań Szkraba 90 zł
Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji 90 zł
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba,
który odbywa się w ramach zajęć cyklicznych jak cena zajęć indywidualnych
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci nie objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań
Szkraba 160 zł
Opracowanie i wydanie wyników testu na piśmie 150 zł
Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC – TYLKO DLA DZIECI objętych regularną
terapią w Ośrodku Przystań Szkraba (cena za 1 godzinę) 130 zł
Przygotowanie zaleceń/strategii AAC 130 zł
Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń do pracy w domu 130 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – DIADY I ZAJĘCIA GRUPOWE
DIADY
Podana cena dotyczy 1 dziecka za 1 godzinę w diadzie
Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin) – 1 terapeuta
Cena za 1 godzinę zajęć 90 zł
Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin) – 2 terapeutów
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł

Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie zajęcia
indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo) – 1 terapeuta
Cena za 1 godzinę zajęć 80 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo) – 2 terapeutów
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu 130 zł
Cena za 1 godzinę zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie zajęcia
indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu 120 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE
Aktualną ofertę zajęć grupowych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce zajęcia grupowe: www.przystanszkraba.pl
TUS (4-6 osób) – cena za 1 godzinę zajęć4) 70 zł
Mini TUS (3-4 osoby) – cena za 1 godzinę zajęć4) 80 zł
Kwalifikacja do grupy (wywiad i obserwacja) – cena za 1h 150 zł
4) Jeśli wybrana przez Państwa grupa trwa dłużej niż 1 godzinę cenę należy proporcjonalnie powiększyć, np. 1,5
godziny to 105 zł