CENNIK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.01.2024 

Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na zajęcia/konsultacje, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zajęć i Konsultacji, Regulaminem zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz Regulaminem Diagnoz (www.przystanszkraba.pl/regulamin/).

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, KONSULTACJE, DIAGNOZY, OPINIE I TESTY

Uwaga!!! Ceny usług on-line są tożsame z cenami zajęć stacjonarnych.

 

CYKLICZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE ZE SPECJALISTAMI
Zajęcia indywidualne − psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog, terapia ręki, fizjoterapeuta, dogoterapeuta,
integracja sensoryczna, terapeuta AAC
Cena za 1 zajęcia (50 min) *, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu180 zł
Cena za 1 zajęcia (50 min) *, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu170 zł
*Czas trwania 1 zajęć to 50 minut, w przypadku wydłużenia czasu zajęć u danego specjalisty do 1,5 jednostki – czas trwania to 1h 20 min, w przypadku zajęć wydłużonych do 2 jednostek czas trwania to 1 h 50 min.
Cykliczne spotkania ww. specjalistów z rodzicami dzieci objętych terapią (60 min)180 zł

NOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE **

Terapia ESDM – cena za 50 min

Terapia neurologopedyczna z wykorzystaniem metody Castillo Moralesa – cena za 50 min

Zajęcia z logopedą/ neurologopedą z elektrostymulacją – cena za 50 min

**cena tych zajęć nie ulega zmianie niezależnie od ilości zajęć w tygodniu

 

 

200 zł

 

PSYCHIATRA
Konsultacja jednorazowa (60 min) – wystawiamy recepty350 zł / 50 minut
Wydanie zaświadczenia po konsultacji – psychiatra100 zł
PSYCHOTERAPEUTA (oferta dla rodziców)
Terapia indywidualna – cena za 60 min200 zł
Terapia par/rodzin – cena za 60 min250 zł
KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI (nie dotyczy psychiatry)
Konsultacja – cena za 60 min                                                                                                                                                            200 zł
Wywiad z rodzicami – cena za 60 min200 zł
Informacja zwrotna – cena za 60 min200 zł
Obserwacja dziecka – cena za 50 min200 zł
Blok konsultacyjny w celu weryfikacji niepokojów rodziców: wywiad (90 min), obserwacja dziecka 2 x 50
min, informacja zwrotna (90 min)
1000 zł
Konsultacja z placówką dziecka w terapii – cena za 60 min180 zł (plus dojazd do placówki 60 zł)
Dojazd do domu/placówki dziecka – możliwość dojazdu w uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym ustaleniu z terapeutą w celu pojedynczych konsultacji- cena za 1 dojazd w obrębie Warszawy60 zł
Analiza filmów i raportów – cena za 60 min90 zł
Konsultacja neurologopedyczna/ AAC/ Castillo Morales u Pani Niny Zarzyckiej – cena za 50
min
220 zł
Konsultacja AAC z Panią Mają Kłodą – cena za 60 min                                                                                                                 220 zł
DIAGNOZY
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja pełna: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmiespotkanie po diagnozie (2-4 tygodnie po wydaniu dokumentów).
2980 zł
Diagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – wersja skrócona – dostępna dla dzieci, które są po pełnych konsultacjach z psychologiem w Ośrodku Przystań Szkraba lub są w terapii w Ośrodku Przystań Szkraba przynajmniej 3 miesiące. Obejmuje: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i wydanie jej na piśmie.2680 zł
Rediagnoza z udziałem psychiatry i psychologa – obejmuje: wywiad, 3 obserwacje, przekazanie diagnozy i
wydanie jej na piśmie
2880 zł
Diagnoza Neuroflow (pierwsza) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do 90 min.300 zł
Diagnoza Neuroflow (kolejna, po treningu słuchowym) – obejmuje spotkanie diagnostyczne trwające do
90min.
230 zł
Diagnoza SI/Ocena procesów integracji sensorycznej– obejmuje: wywiad, 2 obserwacje dziecka, przekazanie informacji i wydanie dokumentu na piśmie980 zł
OPINIE, TESTY, ZALECENIA
Wydanie opinii dla dziecka objętego regularną terapią w Ośrodku i Poradni Przystań Szkraba160 zł
Wydanie opinii/zaleceń dla dziecka w ramach konsultacji160 zł
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań Szkraba, który odbywa się w ramach zajęć cyklicznychjak cena zajęć indywidualnych
Przeprowadzenie testu psychologicznego dla dzieci nie objętych regularną terapią w Ośrodku Przystań
Szkraba (cena za 50 min)
200 zł
Opracowanie i wydanie wyników testu na piśmie180 zł
Przygotowanie zaleceń/strategii na piśmie (w tym strategii AAC)180 zł
Przygotowanie ćwiczeń do pracy w domu (dla dzieci w stałej terapii w ramach 1 zajęć)180 zł
Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC – TYLKO DLA DZIECI objętych regularną
terapią w Ośrodku Przystań Szkraba (cena za 1 godzinę)
180 zł
ELEKTROSTYMULACJA
Elektrostymulacja (czas trwania jednego zabiegu – do 25 min) – koszt jednego zabiegu90 zł
Konsultacja przed elektrostymulacją (cena za 1 godzinę)200 zł 
Zajęcia z logopedą/ neurologopedą z elektrostymulacją w ramach WWRD ***** – w
przypadku, gdy zabiegi elektrostymulacji odbywają się w ramach zajęć logopedycznych
realizowanych w ramach opinii WWRD obowiązuje dodatkowa płatność za odbyte zabiegi
elektrostymulacji.
40 zł

*** Cena tych zajęć nie ulega zmianie niezależnie od ilości zajęć w tygodniu. W cenę wliczone są koszty
elektrod.
**** W przypadku, gdy przeprowadzenie zabiegów elektrostymulacji w czasie zajęć indywidualnych nie
będzie możliwe – cena zajęć wynosi jak za zajęcia z logopedą.
***** W przypadku, gdy przeprowadzenie zabiegów elektrostymulacji w czasie zajęć indywidualnych
WWRD nie będzie możliwe – nie obowiązuje dopłata do zabiegów elektrostymulacji.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – DIADY I ZAJĘCIA GRUPOWE

 

DIADY

Podana cena dotyczy 1 dziecka w diadzie

Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin)1 terapeuta
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć140 zł
Diada (uczestniczy dwójka dzieci z różnych rodzin)2 terapeutów
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu180 zł
Cena za 1 dziecko – 50 min zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie
zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu
170 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo)1 terapeuta
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć120 zł
Diada z siostrą/bratem (uczestniczy rodzeństwo)2 terapeutów
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć, jeśli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu180 zł
Cena za 1 dziecko 50 min zajęć, jeśli odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu lub jeśli jednocześnie
zajęcia indywidualne odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu
170 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Aktualną ofertę zajęć grupowych znajdą Państwo na naszej stronie: www.przystanszkraba.pl
Podana cena dotyczy 1 dziecka w grupie

TUS i MINITUS (4-6 osób) – cena za 50 min zajęć 100 zł
TUS i MINITUS (4-6 osób) – cena za 1 h 20 min zajęć 150 zł

Triada – cena za 50 min zajęć – 120 zł

Triada – cena za 1 h 20 min zajęć  – 180 zł

Konsultacja do grupy TUS – wywiad 60 min  – 200 zł

Konsultacja do grupy TUS – obserwacja 50 min – 200 zł