NEUROFLOW – AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

NEUROFLOW – AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY
Co to są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego?
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Ośrodkowego Układu Nerwowego, przy prawidłowej budowie i pracy jego części obwodowej, które obejmują szeroki zakres objawów. U osób z APD zarówno słuch fizyczny, jak i przewodzeniowy jest prawidłowy, natomiast „uszkodzenie” ma miejsce w centralnej – nerwowej części układu słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych.  Mózg osoby z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi rozpoznawać  i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

Zaburzenia APD, dzieli się na trzy kategorie:
APD ROZWOJOWE – występuje u dzieci z objawami APD, u których czułość słuchu jest w normie i nie stwierdzono innej przyczyny zaburzeń słuchu, jego skutki mogą utrzymywać się w dorosłości.
APD NABYTE – występuje prawdopodobnie wskutek wydarzeń z okresu płodowego i po urodzeniu, np. wylewy, niedotlenienie, wcześniactwo, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza, infekcje.
APD WTÓRNE – występuje po niedosłuchach przewodzeniowych, których przyczyną były przewlekłe OMS w okresie rozwoju.

Dzieci z CAPD mają trudności z:
– rozumieniem złożonych poleceń czy pytań, zwłaszcza, gdy zawierają nieznane słowa lub mają złożoną strukturę gramatyczną,
– rozumieniem mowy niewyraźnej, zniekształconej przez hałas, czy w pomieszczeniach o złej akustyce (klasy szkolne, hale sportowe i basenowe),
– intonacją (mowa monotonna, cicha albo szybka i zbyt głośna),
– nadwrażliwością słuchową, która wywołuję często nieadekwatne uczucie niepokoju lub lęku,
– koncentracją uwagi (nadruchliwość lub wyłączanie się, prowadzące do agresji lub nadmiernej płaczliwości),
– pamięcią słuchową (trudności z zapamiętywaniem nowych informacji), problemy z uczeniem się na pamięć (np. wierszyków) i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (np. nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
– mylenie podobnie brzmiących słów i głosek, takich jak p/b, t/d i niewłaściwy ich zapis,
– trudności w czytaniu i pisaniu,
– popełnianiem błędów ortograficznych typu słuchowego,
– w nauce języków obcych, brak umiejętności muzycznych.

Krótka ankieta – Czy moje dziecko ma APD?
https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd

Aktywny trening słuchowy Neuroflow
Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej.  Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow. Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:
1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

Badanie podzielone jest na 3 etapy:
a) Szczegółowy wywiad – terapeuta/provider Neuroflow wraz z rodzicem wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka oraz trudności w uczeniu się i komunikacji.
b) Ocena czułości słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić, czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Tylko prawidłowy wynik audiometrii tonalnej pozwala na przeprowadzenie diagnozy CAPD.
c) Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym (4-5lat) – 3 podtesty TRW TRS ASPN-S
– młodszym szkolnym (6-8lat) – 6 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN-z DDT FPT
– szkolnym i młodzieży (9-12lat) – 8 podtestów TRW TRS ASPN-S ASPN- DDT FPT GDT DLF
Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow zawiera:
1. TRW – test reakcji wzrokowej
2. TRS – test reakcji słuchowej
3. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
5. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
6. FPT – test sekwencji częstotliwości
7. GDT – test wykrywania przerw
8. DLF – test różnicowania wysokości dźwięków
Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać program terapii odpowiadający potrzebom dziecka.

Diagnoza trwa 1,5 godziny. Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

3. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami.
Raport zawiera ważne informacje:
– o jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
– o co badają poszczególne testy
– o jakie wyniki uzyskało dziecko
Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.  Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje. Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.
4. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:
– o wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
– o cenie każdego z etapów ( nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
– o roli jaką pełni rodzic w procesie terapii
– o zobaczą demonstracyjną, skróconą terapię, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.
5. Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Założenia treningu Neuroflow:
– Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców. Program ćwiczeń przygotowany jest przez zespół specjalistów w ciągu 7 dni roboczych.
– Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 8 tyg. do 9 tygodni.
– Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
– Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni.
– Diagnozy prowadzą certyfikowani Providerzy Treningu Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy tą metodą.

Wymagania techniczne niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:
– Słuchawki nauszne, stereofoniczne
– Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
– Stabilne połączenie z internetem
– Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
– Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
– Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Źródło; https://neuroflow.pl/

 

 

5ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

Zapisy na diagnozę przyjmujemy mailowo na adres kontakt@przystanszkraba.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 989 669.

  • Płatność za spotkania diagnostyczne przyjmujemy z góry. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty należności za diagnozę w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przez nas terminu spotkań diagnostycznych (zawsze podajemy Państwu w mailu dokładne informację o tym, do kiedy należy zapłacić). W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada zarezerwowany termin diagnozy.
  • Koszt diagnozy zostały podane w cenniku na naszej stronie. 

 

Polityka Ochrony Dzieci - Poradnia Przystań Szkraba

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2024

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakresie spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

15 + 4 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I SPRAWY BIEŻĄCE

Anna Piotrowska - Koordynator Biura 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669  

Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 11:00-19:00

piątek: 9:00-17:00

KONSULTACJE I DIAGNOZY

 Magdalena Mierzejewska - Koordynator Biura

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 798 279 282

 Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.00

 

 ZAJĘCIA GRUPOWE TUSY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 59 1090 1753 0000 0001 4353 5169

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji