ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

DIAGNOZA

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Nasz zespół psychologów posiada 10 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w tym przede wszystkim z dziećmi ze spectrum autyzmu.

W diagnostyce różnicowej wykorzystujemy test przesiewowy drugiego stopnia – STAT. Jak zwykle nasi psychologowie podejdą do każdego dziecka z niezwykłą wnikliwością i szacunkiem.

Współpracująca z nami psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki stara się uwzględnić konkretne potrzeby oraz trudności rozwojowe dziecka, mając świadomość, że każdy mały pacjent ma własną, niepowtarzalną historię, która wymaga szczegółowej analizy, celem ustalenia indywidualnego planu diagnostyczno- terapeutycznego.

Mamy możliwość wystawienia recepty podczas konsultacji psychiatrycznej, jak również podczas spotkań diagnostycznych. 

 

Przed pierwszą wizytą diagnostyczną:

Badania laboratoryjne i konsultacje zalecane do wykonania u dziecka przed diagnozą ( z dostarczeniem wyników badań i opisów konsultacji na wywiad diagnostyczny).

 • Badania z krwi: morfologia z obrazem, CRP, AlAT, AspAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, mocznik, kreatynina,TSH, badanie ogólne moczu;
 • Badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów, na krew utajoną;
 • badanie słuchu;
 • konsultacja neurologiczna z ewentualnymi wynikami badań EEG i Tomografii Komputerowej głowy.

Dodatkowo pomocnymi badaniami mogą być:

 • konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka;
 • u dzieci z objawami alergii – IgE całkowite, konsultacja alergologiczna;
 • konsultacja genetyczna.

 

Prosimy o dostarczenie na wywiad diagnostyczny również książeczkę zdrowia dziecka i całą dotychczasową dokumentację medyczną (w tym karty informacyjne ze szpitala i wszystkie wyniki badań dziecka od urodzenia jakie Państwo posiadacie), a także programy i opinie z miejsc obejmujących dziecko opieką oraz z przedszkola lub szkoły.

 

Przebieg diagnozy, wersja podstawowa:

Diagnoza przeprowadzona jest w ciągu 4 spotkań:

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne – wstępny wywiad diagnostyczny z dwójką psychologów (1h do 1,5h) – spotkanie tylko dla rodziców. Prosimy o dostarczenie na wywiad potrzebnej dokumentacji.

2. Drugie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

3. Trzecie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

4. Czwarte spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

5. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

6. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie czwartego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

Uwaga: W trosce o wydanie prawidłowej diagnozy, nasz zespół diagnostyczno – konsultacyjny stara się zebrać jak największą liczbę informacji o dziecku. Może się zdarzyć, że przed wydaniem diagnozy o stanie zdrowia dziecka, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań medycznych lub przeprowadzenie obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej, w placówce, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzice zostaną o tym poinformowani podczas procesu diagnostycznego. Koszt wizyty psychologa w placówce, do której uczęszcza dziecko zgodnie z cennikiem na naszej stronie www.przystanszkraba.pl.

 

Przebieg diagnozy, wersja skrócona*:

* Wersja skrócona diagnozy przeznaczona jest tylko dla dzieci, które odbyły w naszym ośrodku pełną konsultację z psychologiem (wywiad, dwie obserwacje dziecka i informacje zwrotne) oraz dla dzieci, które mają w naszym ośrodku terapię indywidualną z psychologiem.

Przed spotkaniem rodzic jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka dokumenty i badania wymienione na początku niniejszego opisu.

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

2. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

3. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie trzeciego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

 

5ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

Zapisy na diagnozę przyjmujemy mailowo na adres kontakt@przystanszkraba.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 989 669.

 • Płatność za spotkania diagnostyczne przyjmujemy z góry. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty należności za diagnozę w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przez nas terminu spotkań diagnostycznych (zawsze podajemy Państwu w mailu dokładne informację o tym, do kiedy należy zapłacić). W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada zarezerwowany termin diagnozy.
 • Koszt diagnozy: Wersja pełna diagnozy: 1790 zł
  (wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy, spotkanie po diagnozie (2-4 tygodnie po diagnozie)
  Wersja skrócona diagnozy: 1390 zł – dla klientów, którzy są po pełnych konsultacjach u nas u psychologa lub są u nas w terapii u psychologa od minimum 3 miesięcy
  (wydanie opinii przez psychologa prowadzącego dziecko, dwie obserwacje, przekazanie diagnozy)
  Rediagnoza: 1690 zł
  (wywiad, trzy obserwacje, przekazanie diagnozy)

 

REGULAMIN OŚRODEK COVID OD 1.09.2020

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2021

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

1 + 8 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

BIURO

Weronika Nowakowska - Koordynator Biura

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669   

Kontakt telefoniczny  z biurem:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-16.00

środa: 13.00 -19.00

 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor:+48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji