Logopedzi

Sylwia Osiecka

Logopeda, pedagog specjalny, terapeutka SI.

Absolwentka logopedii z audiologią o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie (Centrum Integracji Sensorycznej) w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pracy w przedszkolu specjalnym prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, MPD, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w jedzeniu oraz komunikacji. Prowadziła również zajęcia z logorytmiki dla dzieci w grupach przedszkolnych, terapię indywidualną dzieci z wadami artykulacyjnymi, a także rozwijała mowę u małych dzieci z niedosłuchem. Wolne chwile spędza na basenie, jeździ rowerem, podróżuje po świecie. Z ciekawością poszerza swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach, webinariach, konferencjach.

Rozwiń

Szkolenia:

– Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się (I, II stopień)

– Gesty GORA w ujęciu praktycznym

– Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

– Diagnoza i terapia karmienia

– Wspomaganie karmienia dzieci z MPD

– Napięcie mięśniowe w obszarze orofacjalnym – diagnoza i terapia

– Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny

– Terapia manualna w logopedii

– Elementy osteopatii w praktyce logopedycznej

– Elektrostymulacja w logopedii

– PUMO. Program usprawniania motoryki oralnej

– Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne

– Wczesna nauka czytania metodą sylabową

– Terapia ręki i zaburzenia funkcji pisania wg metody SIhand®

– Poczytaj ze mną – o czytaniu uczestniczącym słów kilka

– Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się

Karolina Cel-Łakomska

Logopeda, pedagog specjalny, psycholog, AAC

Absolwentka kierunków: pedagogika specjalna o specjalizacji logopedia oraz psychologia społeczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy zdobyła podczas licznych praktyk w przedszkolach, szpitalu i ośrodkach terapii zajęciowej. Od 2009 r. pracuje jako logopeda w przedszkolach i placówkach terapeutycznych gdzie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną głównie z dziećmi  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią. 

W swojej pracy stawia na zbudowanie bezpiecznej relacji z dzieckiem oraz dostosowanie do niego metod pracy. Bardzo dużą uwagę zwraca na umiejętność komunikacji u dzieci. W terapii dzieci z trudnościami komunikacyjnymi stosuje metody AAC. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności by terapia przez nią prowadzona odpowiadała na potrzeby jej podopiecznych.

Prywatnie jest mamą 2 chłopców. Uwielbia rower, który towarzyszy jej zarówno w drodze do pracy jak i w czasie wolnym. Miłośniczka długich wędrówek po górach.

Rozwiń

 Szkolenia i kursy:

– AAC w przedszkolu i szkole. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

– Diagnoza i terapia miofunkcjonalna – Aleksandra Rosińska
– AAC Komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – I stopień- Fundacja Pomoc Autyzm
– AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – II stopień AAC – Fundacja Pomoc Autyzm
– Makaton, szkolenie 1º – B. Kaczmarek
– Terapia miofunkcjonalna dzieci – praca z małym dzieckiem, zeszyt logopedyczny, masaż logopedyczny z podkładem muzycznym, logorytmika – Maria Szyftner
– Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja SYNAPSIS
– 1,5 roczny staż logopedyczny prowadzony przez Ośrodek dla dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Jagoda Cieszyńska
– Terapia ręki – Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju
– Człowiek chory w środowisku – „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.” Uczestnictwo w warsztatach: „Drzewo życia – warsztat arteterapeutyczny” oraz „Psychorysunek w pracy z osobami z zaburzeniami nerwicowymi”
– VIII Regionalna Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Let’s Talk Together – AAC in Europe – wolontariusz i uczestnik wykładów

Katarzyna Abramczyk-Błachnio

Logopeda, filolog polski

Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako redaktor i sekretarz redakcji w miesięczniku dla rodziców „Mam dziecko”, w którym pisała artykuły na temat zdrowia, rozwoju i wychowania dzieci. W pewnym momencie swojego życia zawodowego poczuła, że pragnie wspierać dzieci i ich rodziców nie tylko słowem pisanym, ale przede wszystkim w działaniu. Została więc logopedą. Skończyła 1,5-roczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis. Doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w przedszkolu terapeutycznym Fundacji Synapsis, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” w Parzniewie koło Pruszkowa oraz w przedszkolu publicznym. Jako logopeda stara się jak najlepiej poznać dziecko – jego możliwości, zainteresowania i deficyty. Dzięki temu może opracować terapię uszytą na miarę potrzeb dziecka. W pracy lubi łączyć kompetencje logopedy i specjalisty od języka polskiego, dlatego szczególnie dobrze czuje się, pomagając dzieciom z zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji. W wolnych chwilach uwielbia chodzić z kijkami po Lasku Bielańskim, słuchać dobrej muzyki i czytać książki z dziedziny literatury faktu. Prywatnie mama Hani i Franka.

Rozwiń

Ukończone kursy i szkolenia: * Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi * Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne (Agata GładowiczBojarska) * Masaż logopedyczny dziecka od podstaw * Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka * Echolalia – czy można z niej skorzystać? (Joanna Wójtowicz-Pałasz) * Logorytmika w praktyce: zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii (Anna Walencik-Topiłko) * Wczesna nauka czytania metodą globalno-sylabową * Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej) * „Słyszysz szelest, szum czy syczenie?”. O terapii seplenienia (bocznego i międzyzębowego). * „Straszny rabarbar?!”. O terapii rotacyzmu * Czytanie uczestniczące * Połykanie i pozycja spoczynkowa języka (Iwona Michalak-Widera) * Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących (Ewa Grzelak) * Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – szkolenie prowadzone przez Alinę Smyczek (I stopień) * Makaton – I i II stopień * Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się (I stopień) * Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (organizowane przez Fundację Synapsis) * Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3. roku życia * Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

Ewelina Pokaluk

Logopeda, terapeuta słuchu metodą Tomatisa.

Logopeda, terapeuta słuchu metodą Tomatisa. Ukończyła filologię polską i logopedię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w Fundacji „Synapsis”, gdzie ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom. Od wielu lat w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę pracując w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie prowadzi terapię z dziećmi ze spectrum autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją wczesnodziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, czy niedosłuchem. Nauczyciel z wyboru i pasji.

Rozwiń

 Absolwentka:

 UKOŃCZONE SZKOLENIA.

2019: Szkolenie „Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole – czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania – „Poza schematami” Warszawa.

2016: Szkolenie z zakresu stymulacji audio – psycho – fonologicznej metodą prof. A.A. Tomatisa. Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” Warszawa.

2013: Kurs wprowadzający do metody wideotreningu komunikacji. Fundacja PLUS Kraków.

2012: Kurs „Istota i terapia jąkania”. Centrum Kształcenia Dobra Kadra Warszawa.

2011: Warsztaty „Uczeń z wadą słuchu w szkole”. Fundacja Echo.

2011: Konferencja „Jak pomóc dziecku z afazją wczesnodziecięcą”. WCIES Warszawa.

2004: Kurs „Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” CMPPP Warszawa

2004: Kurs „Wczesna diagnostyka i wspomaganie dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa”. CMPPP Warszawa.

2004: Warsztaty „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem. Doświadczenia ośrodka w Norynberdze. Fundacja „Synapsis” Warszawa.

2002: Szkolenie „Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi” Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli Warszawa.

Magdalena Horszowska-Jóźwicka

Logopeda.

Absolwentka logopedii na warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW. Umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży zdobywała w ognisku wychowawczym nr 2 Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz w Przedszkolu Integracyjnym nr 247 w Warszawie. Odbyła dziewięciomiesięczny staż w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, gdzie pracowała z dziećmi rozwijającymi się w spektrum autyzmu, z trudnościami w regulacji emocji, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi. Doświadczenia zawodowe ostatnich lat skłoniły ją do pogłębienia wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Od lutego 2023 r. jako stażystka w Przystani Szkraba poznawała warsztat pracy terapeutów specjalizujących się w rozwijaniu komunikacji i umiejętności społecznych z wykorzystaniem AAC.

Rozwiń

 Łącząc pracę w przedszkolu integracyjnym z pracą w Poradni chce wszechstronnie wspierać dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych celów rozwojowych, uwzględniając ich potrzeby, marzenia, możliwości i ograniczenia. Czerpie z refleksji Janusza Korczaka ,,Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi” – stara się dostrzegać potencjał dziecka, zauważać jego sukcesy, wspierać w zdobywaniu potrzebnych umiejętności, budowaniu poczucia własnej wartości i samodzielności życiowej. Ważna jest dla niej współpraca z rodzicami, wymiana informacji, wspólny namysł nad tymi celami terapeutycznymi, które są szczególnie istotne dla codziennego życia dziecka i jego rodziny. Obiema rękami podpisuje się pod mottem dr Marzeny Machoś „Sercem terapii jest dom”. Ceni i lubi pracę zespołową, chętnie korzysta z możliwości wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Poszerza wiedzę i warsztat terapeutyczny, biorąc regularnie udział w szkoleniach i kursach z zakresu logopedii oraz pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

Najważniejsze ukończone szkolenia i kursy:

– Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji (I, II i III moduł), prowadzenie: Angelika Łasocha, Olga Świeży (SYNAPSIS)

– Terapia dziecięcej apraksji mowy, opóźnionego rozwoju mowy, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia oraz Skojarzenia do mówienia, prowadzenie: Ewa Grzelak (wykładowca akademicki)

– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, prowadzenie: dr Marzena Machoś

– SMURF – Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów, prowadzenie: prof. dr hab.Danuta Pluta-Wojciechowska

– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, prowadzenie: Ewelina Mendala-Kwoczek (wykładowca akademicki)

– Masaż logopedyczny oraz Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacji, prowadzenie: Klara Francuz-Matwiejczyk (fizjoterapeuta, logopeda)

– Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej, prowadzenie: dr Mira Rządzka

– Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym, prowadzenie: Ewa Grzelak (wykładowca akademicki)

– Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii i neurologopedii – podejście Ester de Rue, prowadzenie dr Martyna Brychcy

– Dziecko z deficytem uwagi w gabinecie logopedycznym, prowadzenie: Joanna Pałasz (wykładowca akademicki)

– Terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu – warsztat praktyczny, prowadzenie: Renata Bronisz (wykładowca akademicki)

– Programowanie języka u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, prowadzenie: Katarzyna Szłapa (neurologopeda)

– Zaburzenia rozumienia – strategie wspierające, prowadzenie: Agata Gładowicz-Bojarska (wykładowca akademicki)

– Afazja rozwojowa oraz Afazja motoryczna (diagnoza i postępowanie terapeutyczne) prowadzenie: Katarzyna Szłapa (neurologopeda)

– Guguhopla. Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego, prowadzenie: dr Marzena Machoś

– Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensorycznym oraz Dziecko z nadwrażliwością dotykową w sferze oralne, prowadzenie: Marta Baj-Lieder (wykładowca akademicki)

– Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia, prowadzenie: Agnieszka Łucjanek (Poradnia dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii)

– Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC), prowadzenie: Ewa Grzelak (wykładowca akademicki)

– Obsługa i wykorzystanie programu Mówik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (część techniczna i metodyczna), prowadzenie: Andrzej Cwaliński (wykładowca akademicki)

NEUROLOGOPEDZI

Marta Tołwińska

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny, nauczyciel przedszkolny. 

Praca z drugim człowiekiem jest moją pasją, dlatego praca z dziećmi i wspieranie ich rozwoju stało się naturalną ścieżką rozwoju. W pracy zawodowej bardzo cenię współpracę z innymi specjalistami. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Rozwijam warsztat pracy w zakresie AAC. Najlepszą nagrodą jest dla mnie uśmiech pacjenata i jego kolejny, choćby maleńki krok naprzód.

Rozwiń

 Absolwentka:

 – Państwowa Szkoła Wyższa – specjalność Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Od 2014 r. pracuję jako nauczyciel przedszkolny w jednym z warszawskich przedszkoli publicznych. Ruch, muzyka, taniec, śpiew towarzyszą mi każdego dnia. Dzięki tej pracy moja kreatywność nie zna granic!

 – Akademia Pedagogiki Specjalnej – studia podyplomowe na kierunku Logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki, pracując jako mobilny logopeda i pracując w przedszkolu integracyjnym.

 – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Studia podyplomowe:

 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dlaczego? Bo lubię wiedzieć więcej!

– AWF – z ogromną energią spełniałam się zawodowo w branży fitness prowadząc zajęcia z dorosłymi i dziećmi.

– Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia profilowana – specjalność Wczesna interwencja logopedyczna.

Szkolenia i kursy:

– Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi – E. Dawidek

– Niemowlak u logopedy cz.I- M. Machoś

– Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością- poziom I i II- M. Jerzyk

– Projekt DogadAAC się!- Fundacja GenerAACja

– MAKATON- I i II stopień- B.B. Kaczmarek

– Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii- M. Brychcy

– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie- E. Mendala-Kwoczek

– Oddychanie w praktyce logopedycznej- M. Rządzka

– Gesty GORA w ujęciu praktycznym- G. Lorens

– ORM- autorska metoda terapii- I. Michalak-Widera

– SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD- M. Wiśniewska

– Napięcie mięśniowe w praktyce logopedycznej- A. Kaczyńska

– Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem- J. Wójtowicz-Pałasz

– Dziecko z uszkodzeniami korowymi- A. Kaczyńska

– Masaż logopedyczny dziecka od podstaw- A. Kożdoń

– Oligofazja- terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną- R.Bronisz

– Pragnozja- terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń prawej półkuli mózgu- T. Lewicka

– Seplenienie międzyzębowe, boczne- B. Nedwidek

– Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka- A. Rosińska

– Mowa bezdźwięczna, Rotacyzm- A.Rosińska

– Diagnoza i terapia rynolalii- A. Rosińska

– Terapia dziecka z wadą słuchu- R. Bronisz

– Logorytmika dla smyka- Cognitus

– Metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

– Terapia ręki w zakresie Teorii Integracji Sensorycznej- Z. Przyrowski

– Napięcie mięśniowe i jego wpływ na funkcjonowanie i mowę dziecka

– Dziecko afatyczne w przedszkolu/szkole

 

Katarzyna Życka – Wojakowska

Neurologopeda, pedagog, specjalista terapii widzenia

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na WSP TWP im. Korczaka w Warszawie oraz wiele szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie: zaburzenia karmienia u dzieci – spojrzenie interdyscyplinarne, dysfagia – objaw zab. karmienia, jedzenia i połykania, diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu i pisaniu, metody krakowskiej, III stopniowa Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako logopeda i pedagog w przedszkolach, szkole, szpitalu. Obecnie prowadzę terapię i diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu integracyjnym. Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi pacjentami z zaburzeniami mowy i języka różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W pracy staram się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności pacjenta oraz wspierać jego mocne strony.

Szkolenia 2022:

VI 2022 Szkolenie ,,Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” prowadzący: Pani Elżbieta Dawidek. Przystań Szkraba, Warszawa

MGr Marta Ziębaczewska

Neurologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność- logopedia oraz Szkoły Wyższej Psychologii  Społecznej w Warszawie na kierunku- neurologopedia. Ukończyła 1,5 roczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda/neurologopeda w  Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych . Od początku drogi zawodowej  pracuje z dziećmi  z uszkodzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością  sprzężoną, a także prowadzi profilaktykę logopedyczną w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.

W kręgu jej zainteresowań logopedycznych  znajduje się przede wszystkim rozwijanie komunikacji  alternatywnej i wspomagającej, terapia karmienia, usprawnianie funkcji pokarmowych  a także rozwijanie  słownika biernego i czynnego u dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca badanie- ocena-interwencja według metody NDT Boobath/ Dore Blom
 • Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle NDT Bobath, moduł 1, 2/  A. Łada
 • Diagnoza i terapia dysfagii/  Dominika Lisiecka
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii/ Mira Rządzka
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt/ Mira Rządzka
 • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych/ J.Książyk
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney/ M.Szmaj
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch/ M. Habik
 • Żywienie niemowląt i małych dzieci; BLW dla specjalistów/ M. Jackowska
 • Dysfagia w pediatrii i neonatologii/ A. Karaś
 • Wspomaganie karmienia dziecka z MPD; Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEG i sondę / M. Przeździęk
 • Kinesio Taping w logopedii/ Esther de Ru
 • Makaton- Program Rozwoju komunikacji –poziom 1, 2
 • PECS
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się- stopień 1, 2/ J. Jaszczuk, I. Stępniewicz
 • AAC-metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji/ A. Smyczek
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością stopień 1, 2 /M. Jerzyk
 • Model wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi /M. Grycman

Magda Radecka (Tyc)

Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Swoją wiedzę poszerzała również podczas rocznych studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii na Uczelni Łazarskiego. W swoich pracach dyplomowych poruszyła tematykę problemów komunikacyjnych osób z zespołem Downa,  a także skupiła się na rzadkiej chorobie ośrodkowego układu nerwowego oraz związanej z nią dyzartrią spastyczną i dysfagią. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach studenckich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opieki zdrowotnej oraz pracy w przedszkolu integracyjnym i centrum terapii prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, mutyzmem, jąkaniem, a także spektrum autyzmu.

Rozwiń

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza na licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej- Prof.dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
 • FTM- Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna- Prof. Dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
 • Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka
 • Seplenienie międzyzębowe- diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego 
 • Seplenienie boczne- diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
 • Funkcje prymarne-diagnoza i terapia
 • Napięcie mięśniowe w logopedii
 • Rotazycm, Lambdacyzmj i głoska [j]- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • ORM- autorska metoda terapii- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Mowa bezdźwięczna, kinestezja artykulacyjna i głoski f/v – Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera.
 • Międzyzębowa wymowa t,d,n,l oraz słuch mowny- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej 
 • Konferencja pod patronatem Polskiego Związku Logopedów pt. „Terapia jąkania u osób dorosłych”
 • Efektywne strategie AAC w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

mgr Nina Zarzycka

Neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta koncepcji RCM (R. Castillo Morales w ujęciu Marianeli Sol Pernuzzi), certyfikowany terapeuta metody ESDM, terapeuta AAC.

Absolwentka logopedii, surdopedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji Logopedycznej” ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka Studiów Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu „Integracji Sensorycznej z Terapią Ręki”.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła – pracując jako logopeda –  w ośrodkach terapeutycznych w Warszawie. Obecnie pracuje jako neurologopeda na Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Ośrodku terapeutycznym „Przystań Szkraba”, Centrum Terapii Logopedycznej „Adesse” w Warszawie.

Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej ważne jest dla niej holistyczne podejście, oparte na dobrej relacji i zaufaniu.

Rozwiń

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

– Koncepcja RCM (Rodolfo Castillo Moralesa w ujęciu Marianeli Sol Pernuzzi) w terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi; uzyskanie certyfikatu terapeuty RCM;

– Kurs całościowy ESDM (Early Start Denver Model) – uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM;

– Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia, A.M. Pękacka-Egli;

– Pediatric feeding disorders, moduł I, II, III, A. Kaczyńska, M. Przeździęk;

– Połykanie, techniki manualne, A. Regner;

– Gryzienie niejedną ma twarz, E. Winnicka;

– Miofunkcjonalny aspekt terapii karmienia, A. Kaczyńska, M. Przeździęk;

– Od mówienia do karmienia. Specjalistyczne narzędzia wspierające terapię neurologopedyczną, A. Jaźwińska-Chren;

– Karmienie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomię odżywczą w praktyce logopedy” A. Kaczyńska, M. Przeździęk;

– Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne, A. Kaczyńska, E. Wojewoda;

– Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii, podejście Ester de Ru, M. Brychcy;

– Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce – holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami, A. Kaczyńska, E. Wojewoda;

– Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, A. Rosińska;

– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie, E. Mendela-Kwoczek;

– Stymulacja traktu ustno-twarzowego, M. Gawryl;

– Miofunkcja – diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt, M. Rządzka;

– Niemowlak u logopedy „Miobobo”, cz. I, II, M. Machoś;

– Program usprawniania motoryki oralnej (gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej – PUMO i pozycja spoczynkowa języka, M. Machoś;

– Neurorehabilitacja twarzoczaszki AWI (moduł I), P. Hawryluk;

– Szkolenie III stopnia Skala oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKUT), A. Kaczyńska, M. Wiśniewska;

– Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów (GORA), G. Lorens;

– Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Comunication Study – Revised (SACS-R) dr J. Barbaro;

– Warsztat wprowadzający PODD, K. Włodarczyk;

– Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom zaawansowany, J. Jaszczuk, I. Stępniewicz;

– Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), A. Smyczek;

– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC) A. Smyczek;

– Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, B. Kaczmarek;

– Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, M. Grycman;

– Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień, M. Grycman;

– Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż. M. Łukaszewska;

– Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

– Kurs Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”;

– Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Ośrodek Diagnostyczno- Terapeutyczny Fundacji „Synapsis”;

– Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi, Orto-Fan, Warszawa;

– Język migowy dla pracowników socjalnych, I, II stopień, Warszawa;

– Elementy metody werbo-tonalnej, część 1, 2, Warszawa.

mgr Marta godlewska

Neurologopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu.

Logopeda z pasją. Pasją brzmienia i mówienia. Interesuje ją tworzenie dobrego klimatu wśród otaczających ją ludzi. Cieszy się, kiedy może poznać „nowe” – człowieka, pogląd, muzykę, zabawę… Lubi robić „inaczej niż wszyscy”. Uwielbia rozmawiać i przebywać z ludźmi. W Poradni mówią na nią „człowiek renesansu”. Naprawi wiele, od długopisu po drukarkę. Ale to „naprawa mowy” cieszy się jej największym zainteresowaniem. Z radością wspiera najmłodszych i tych nieco starszych podopiecznych naszej Poradni. Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy – zawsze dąży do tego, by móc rozprawić się z każdym. Z większością Szkrabów się dogada. Zagląda im do buzi i z uwagą przygląda się funkcjom prymarnym układu artykulacyjnego. Dostaje skrzydeł, kiedy dziecko opanuje nową umiejętność. Jeśli zza drzwi gabinetu słychać entuzjastyczne „hura”, to wiedz, że właśnie się udało.

Rozwiń

Jej oczkiem w głowie jest praca z dorosłymi, z którymi szlifuje technikę mowy i emisję głosu.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kształcenie głosu i mowy – emisja głosu) oraz niebawem Uczelni Łazarskiego (neurologopedia).

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

XI 2017: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, Warszawa

IX 2017: „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju”, Warszawa

III 2017: „Rehabilitacja zaburzeń głosu”, Warszawa

II-III 2017: Dwustopniowe szkolenie zakończone certyfikatem: „Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa

I 2017: „Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, Warszawa,

2013 – 2015: Kształcenie głosu i mowy, studia podyplomowe, SWPS

III 2014: Szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

X 2013: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney

VI 2013: Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie z zakresu diagnozy AAC (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

2012: Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”

IV 2012: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością

III 2012: Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

III 2012: Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych

X 2011: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

X 2011: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

mgr Andżelika Czajkowska-Goc

Logopeda kliniczny, audiofonolog, neurologopeda, surdopedagog

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią. Dodatkowo zdobyła
specjalistyczną wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych z zakresu neurologopedii
dzieci i dorosłych na uczelni Collegium Humanum w Warszawie oraz edukacji i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością̨ słuchową – surdopedagogika na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu
w Łodzi. Wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Metody Krakowskiej,
gdzie zgłębiała tematy programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
ukończyła kurs polskiego języka migowego organizowany przez EduPJM.

Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Project Based Learning” na Teneryfie, gdzie pozyskała cenne narzędzia oraz wiedzę do nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Rozpoczęła swoją karierę w trakcie studiów jako terapeuta i diagnosta w zakresie badań słuchu w Studenckiej Poradni Logopedycznej. Kolejnym etapem było wspieranie dzieci
i młodzieży w szkole podstawowej oraz przedszkolu. Aktualnie pracuje jako logopeda
oraz terapeuta WWRD w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.
Wzbogacając swoje kompetencje, odbyła również staż na turnusie terapeutycznym „Teen
Summer Camp”, organizowanym przez Przystań Szkraba. Jej wcześniejsze doświadczenia
zawodowe ściśle wiązały się z pracą z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu,
niepełnosprawnością intelektualną, wyzwaniami rozwojowymi oraz afazją, przygotowując ją
do terapii logopedycznej osób o różnych potrzebach terapeutycznych.

mgr aleksandra bobrowicz – aktualnie urlop macierzyński

Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach filologia polska oraz logopedia, a także studia podyplomowe z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Intensywnej Terapii Olinek. Pod opieką miała  pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a także z  trudnościami w przyjmowaniu pokarmów, zajmowała się również profilaktyką i wczesną interwencją neurologopedyczną dzieci zdrowych, obciążonych neurologicznie lub których rozwój przebiega nieharmonijnie.

Rozwiń

W Fundacji „Zdrowie” oraz Poradni wraz z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym prowadziła terapię dzieci z autyzmem. Odbyła również wiele godzin praktyk oraz staże w warszawskich przedszkolach, szkołach, poradniach i szpitalach. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach i konferencjach. W trakcie zajęć stara się stworzyć miłą i bezpieczną przestrzeń, pełną empatii i wzajemnego zaufania. Każdego pacjenta i jego rodzinę traktuje w sposób indywidualny, dobierając metody i techniki pracy dostosowane do potrzeb dziecka, a także stawiając wymagania na miarę możliwości i umiejętności swoich podopiecznych. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas aktywnie, jeżdżąc na rowerze lub snowboardzie, podróżując lub przyrządzając zdrowe posiłki swoim bliskim.

Ukończone szkolenia, warsztaty, konferencje:

Szkolenie: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy Szkolenie: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo- porodowego Szkolenie: Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna Szkolenie: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii Szkolenie: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) Szkolenie: Obsługa i wykorzystanie programów MÓWik i Boardmaker w terapii i edukacji dzieci niemówiących Szkolenie: Makaton (I stopień) Szkolenie: Terapia pozycji oralnej Szkolenie: Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia Szkolenie: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii Szkolenie: Terapia manualna w logopedii Szkolenie: Terapia miofunkcjonalna Szkolenie: Karmienie Terapeutyczne Human Touch Szkolenie: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym Szkolenie: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie Warsztaty: Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci Warsztaty: Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes) Konferencja: Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc? Konferencja: Oblicza logopedii Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Neuromowa Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Wczesna Interwencja Logopedyczna

mgr Ewelina Sałańska – obecnie na urlopie wychowawczym

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, audiolog ogólny.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Logopedię z audiologią oraz Pedagogikę Specjalną (oligofrenopedagogika i edukacja plastyczna). Ukończyła także studia podyplomowe z Neurologopedii (Uniwersytet Rzeszowski) i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

Rozwiń

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie pracując z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W Warszawie pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży zajmując się wczesną interwencją terapeutyczną. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

W swojej pracy dąży do tego, aby prowadzona przez nią terapia była nie tylko miłym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim skutecznym elementem oddziaływań specjalistycznych.

Ukończyła następujące kursy oraz szkolenia:

2017 – Kurs Johansen IAS – uzyskanie certyfikatu oraz tytułu Providera – Terapeuty JIAS

2016 – Szkolenie I stopnia Integracji Sensorycznej, prowadzone przez dr n. med. Marię

Borkowską i mgr Aleksandrę Owczarz –Jankowską, APS

2016 – Elementy Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (cz.I), prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych, APS

2016 – Sylabowy sposób nauki czytania dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, WCIES

2016 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS

2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2015 – Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, prowadzone przez dr Annę Regner, Warszawa, Centrum Kształcenia Dobra Kadra

2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2014 – KORP – Narzędzie diagnozy i rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia, prowadzone przez mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykorzystania narzędzia

2014 – Makaton – szkolenie podstawowe, uzyskanie certyfikatu uprawniającego do posługiwania się tą metodą

2014  – Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo- obręczowego. Warsztaty prowadzone przez Fizjoterapeutę, Specjalistę NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby dr Łukasza Przygodę

2014  – Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic– terapeuta, prowadzone przez mediatora oraz certyfikowanego terapeutę behawioralnego mgr Agnieszkę Kotowicz 2014 – Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, prowadzone przez neurologopedów i pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Łucję Skrzypiec oraz mgr Bogumiłę Wilk

2013 – Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzone przez Neurologopedę Klinicznego i Specjalistę NDT SLT-Senior Tutor Aleksandrę Ładę

2013  – Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny, organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2013 –  Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

2013 –  Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” w Warszawie

2012 –  Szkolenie – warsztat edukacyjny: Terapia behawioralna I stopień. Terapia behawioralna w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2011 – Szkolenie: Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc? organizowane przez Centrum Dyslektyczne Trampolina

2011 – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, organizowany przez Centrum Szkoleń EDUCO – uprawnienia do pracy tą metodą

2010  – Kurs doskonaląco – doszkalający: Metoda M. Ch. Knill, organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia i Dokształcania EUREKA – uprawnienia do pracy tą metodą

2010 –  Szkolenie: Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy. Propozycja programu logoterapeutycznego, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2024

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakresie spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

8 + 9 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I SPRAWY BIEŻĄCE

Anna Piotrowska - Koordynator Biura 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669  

Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 11:00-19:00

piątek: 9:00-17:00

KONSULTACJE I DIAGNOZY

 Magdalena Mierzejewska - Koordynator Biura

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 798 279 282

 Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.00

 

 ZAJĘCIA GRUPOWE TUSY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 59 1090 1753 0000 0001 4353 5169

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji