ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

Logopedzi

Dorota Nakielska

Logopeda, terapeuta wczesnej interwencji.
Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zamiłowanie do logopedii zrodziło się w radiu. Pracowała głosem jako dziennikarz ChilliZet, Radia ZET oraz Polskiego Radia. Ukończyła 5 letnie studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Od 2014 r. prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doświadczenie logopedyczne zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej „Przylądek” dla dzieci ze spektrum autyzmu w Pruszkowie, Publicznym Przedszkolu, oraz Centrum Integracji, Edukacji i Terapii Zajęciowej First Step w Warszawie. Pracuje z dziećmi wykorzystując techniki AAC. Od 2017 roku jest również terapeutą wczesnej interwencji. (APS- Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem.)

Rozwiń

Ukończone kursy m.in.:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących
 • Terapia Ręki I stopień- Acentrum
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • „Move to learn”
 • Metoda werbo-tonalna stopień I.
 • „Klucz do uczenia się”
 • Sensopaka
 • Makaton stopień I i II
 • Szkolenie z terapii behawioralnej ABAI 2019 – Szkolenie -Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Ewa GrzelakI 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa GrzelakI 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek

Sylwia Osiecka

Logopeda, pedagog specjalny.

Absolwentka logopedii z audiologią o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w przedszkolach, szkołach,  poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pracy w przedszkolu specjalnym prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, MPD, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w jedzeniu oraz komunikacji.

Rozwiń

Prowadziła również zajęcia z logorytmiki dla dzieci w grupach przedszkolnych, terapię indywidualną dzieci z wadami artykulacyjnymi, a także rozwijała mowę u małych dzieci z niedosłuchem. Wolne chwile spędza na basenie, w parku jeżdżąc na rolkach lub  domu grając na ukulele. Cały czas poszerza swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach  warsztatach takich jak:

 • Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się (I, II stopień)
 • Gesty GORAw ujęciu praktycznym
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
 • Poczytaj ze mną – o czytaniu uczestniczącym słów kilka
 • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
 • Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż logopedyczny- warsztat praktyczny
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny
 • Terapia manualna w logopedii
 • PUMO. Program usprawniania motoryki oralnej
 • Niemowlak u logopedy I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne
 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie
 • Terapia zaburzeń artykulacyjnych w praktyce logopedycznej
 • Terapia ręki i zaburzenia funkcji pisania wg metody SIhand®

Katarzyna Abramczyk-Błachnio

Logopeda, filolog polski

Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i logopedię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako redaktor i sekretarz redakcji w miesięczniku dla rodziców „Mam dziecko”, w którym pisała artykuły na temat zdrowia, rozwoju i wychowania dzieci. W pewnym momencie swojego życia zawodowego poczuła, że pragnie wspierać dzieci i ich rodziców nie tylko słowem pisanym, ale przede wszystkim w działaniu. Została więc logopedą. Skończyła 1,5-roczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis. Doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w przedszkolu terapeutycznym Fundacji Synapsis, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek” w Parzniewie koło Pruszkowa oraz w przedszkolu publicznym. Jako logopeda stara się jak najlepiej poznać dziecko – jego możliwości, zainteresowania i deficyty.

Rozwiń

  Dzięki temu może opracować terapię uszytą na miarę potrzeb dziecka. W pracy lubi łączyć kompetencje logopedy i specjalisty od języka polskiego, dlatego szczególnie dobrze czuje się, pomagając dzieciom z zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji. W wolnych chwilach uwielbia chodzić z kijkami po Lasku Bielańskim,słuchać dobrej muzyki i czytać książki z dziedziny literatury faktu. Prywatnie mama Hani i Franka.

Ukończone kursy i szkolenia:* Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne (Agata GładowiczBojarska)* Masaż logopedyczny dziecka od podstaw* Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka* Echolalia – czy można z niej skorzystać? (Joanna Wójtowicz-Pałasz)* Logorytmika w praktyce: zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapiidyslalii (Anna Walencik-Topiłko)* Wczesna nauka czytania metodą globalno-sylabową* Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (organizowane przez Centrum MetodyKrakowskiej)* „Słyszysz szelest, szum czy syczenie?”. O terapii seplenienia (bocznego imiędzyzębowego).* „Straszny rabarbar?!”. O terapii rotacyzmu* Czytanie uczestniczące* Połykanie i pozycja spoczynkowa języka (Iwona Michalak-Widera)* Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących(Ewa Grzelak)* Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących –szkolenie prowadzone przez Alinę Smyczek (I stopień)* Makaton – I i II stopień* Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób ztrudnościami w porozumiewaniu się (I stopień)* Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (organizowane przezFundację Synapsis)* Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3. roku życia* Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem

blank

Marta Tołwińska

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny, nauczyciel przedszkolny. 

Praca z drugim człowiekiem jest moją pasją, dlatego praca z dziećmi i wspieranie ich rozwoju stało się naturalną ścieżką rozwoju. W pracy zawodowej bardzo cenię współpracę z innymi specjalistami. Pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami rozwoju mowy i języka. Rozwijam warsztat pracy w zakresie AAC. Najlepszą nagrodą jest dla mnie uśmiech pacjenata i jego kolejny, choćby maleńki krok naprzód.

Rozwiń

 Absolwentka:

 – Państwowa Szkoła Wyższa – specjalność Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Od 2014 r. pracuję jako nauczyciel przedszkolny w jednym z warszawskich przedszkoli publicznych. Ruch, muzyka, taniec, śpiew towarzyszą mi każdego dnia. Dzięki tej pracy moja kreatywność nie zna granic!

 – Akademia Pedagogiki Specjalnej – studia podyplomowe na kierunku Logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki, pracując jako mobilny logopeda i pracując w przedszkolu integracyjnym.

 – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Studia podyplomowe:

 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dlaczego? Bo lubię wiedzieć więcej!

– AWF – z ogromną energią spełniałam się zawodowo w branży fitness prowadząc zajęcia z dorosłymi i dziećmi.

– Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia profilowana – specjalność Wczesna interwencja logopedyczna.

Szkolenia i kursy:

– Niemowlak u logopedy cz.I- M. Machoś

– Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością- poziom I i II- M. Jerzyk

– Projekt DogadAAC się!- Fundacja GenerAACja

– MAKATON- I i II stopień- B.B. Kaczmarek

– Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii- M. Brychcy

– Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie- E. Mendala-Kwoczek

– Oddychanie w praktyce logopedycznej- M. Rządzka

– Gesty GORA w ujęciu praktycznym- G. Lorens

– ORM- autorska metoda terapii- I. Michalak-Widera

– SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD- M. Wiśniewska

– Napięcie mięśniowe w praktyce logopedycznej- A. Kaczyńska

– Terapia logopedyczna Małego Dziecka z autyzmem- J. Wójtowicz-Pałasz

– Dziecko z uszkodzeniami korowymi- A. Kaczyńska

– Masaż logopedyczny dziecka od podstaw- A. Kożdoń

– Oligofazja- terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną- R.Bronisz

– Pragnozja- terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń prawej półkuli mózgu- T. Lewicka

– Seplenienie międzyzębowe, boczne- B. Nedwidek

– Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka- A. Rosińska

– Mowa bezdźwięczna, Rotacyzm- A.Rosińska

– Diagnoza i terapia rynolalii- A. Rosińska

– Terapia dziecka z wadą słuchu- R. Bronisz

– Logorytmika dla smyka- Cognitus

– Metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

– Terapia ręki w zakresie Teorii Integracji Sensorycznej- Z. Przyrowski

– Napięcie mięśniowe i jego wpływ na funkcjonowanie i mowę dziecka

– Dziecko afatyczne w przedszkolu/szkole

 

Ewelina Pokaluk

Logopeda, terapeuta słuchu metodą Tomatisa.

Logopeda, terapeuta słuchu metodą Tomatisa. Ukończyła filologię polską i logopedię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w Fundacji „Synapsis”, gdzie ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom. Od wielu lat w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę pracując w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie prowadzi terapię z dziećmi ze spectrum autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją wczesnodziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną, czy niedosłuchem. Nauczyciel z wyboru i pasji.

Rozwiń

 Absolwentka:

 UKOŃCZONE SZKOLENIA.

2019: Szkolenie „Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole – czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania – „Poza schematami” Warszawa.

2016: Szkolenie z zakresu stymulacji audio – psycho – fonologicznej metodą prof. A.A. Tomatisa. Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” Warszawa.

2013: Kurs wprowadzający do metody wideotreningu komunikacji. Fundacja PLUS Kraków.

2012: Kurs „Istota i terapia jąkania”. Centrum Kształcenia Dobra Kadra Warszawa.

2011: Warsztaty „Uczeń z wadą słuchu w szkole”. Fundacja Echo.

2011: Konferencja „Jak pomóc dziecku z afazją wczesnodziecięcą”. WCIES Warszawa.

2004: Kurs „Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” CMPPP Warszawa

2004: Kurs „Wczesna diagnostyka i wspomaganie dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa”. CMPPP Warszawa.

2004: Warsztaty „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem. Doświadczenia ośrodka w Norynberdze. Fundacja „Synapsis” Warszawa.

2002: Szkolenie „Dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi” Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli Warszawa.

NEUROLOGOPEDZI

blank

mgr Marta godlewska

Logopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu.

Logopeda z pasją. Pasją brzmienia i mówienia. Interesuje ją tworzenie dobrego klimatu wśród otaczających ją ludzi. Cieszy się, kiedy może poznać „nowe” – człowieka, pogląd, muzykę, zabawę… Lubi robić „inaczej niż wszyscy”. Uwielbia rozmawiać i przebywać z ludźmi. W Poradni mówią na nią „człowiek renesansu”. Naprawi wiele, od długopisu po drukarkę. Ale to „naprawa mowy” cieszy się jej największym zainteresowaniem. Z radością wspiera najmłodszych i tych nieco starszych podopiecznych naszej Poradni. Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy – zawsze dąży do tego, by móc rozprawić się z każdym. Z większością Szkrabów się dogada. Zagląda im do buzi i z uwagą przygląda się funkcjom prymarnym układu artykulacyjnego. Dostaje skrzydeł, kiedy dziecko opanuje nową umiejętność. Jeśli zza drzwi gabinetu słychać entuzjastyczne „hura”, to wiedz, że właśnie się udało.

Rozwiń

Jej oczkiem w głowie jest praca z dorosłymi, z którymi szlifuje technikę mowy i emisję głosu.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kształcenie głosu i mowy – emisja głosu) oraz niebawem Uczelni Łazarskiego (neurologopedia).

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

XI 2017: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, Warszawa

IX 2017: „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju”, Warszawa

III 2017: “Rehabilitacja zaburzeń głosu”, Warszawa

II-III 2017: Dwustopniowe szkolenie zakończone certyfikatem: “Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa

I 2017: “Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, Warszawa,

2013 – 2015: Kształcenie głosu i mowy, studia podyplomowe, SWPS

III 2014: Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

X 2013: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney

VI 2013: Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie z zakresu diagnozy AAC (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

2012: Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”

IV 2012: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością

III 2012: Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

III 2012: Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych

X 2011: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

X 2011: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

Katarzyna Życka

Neurologopeda, pedagog, specjalista terapii widzenia

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na WSP TWP im. Korczaka w Warszawie oraz wiele szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie: zaburzenia karmienia u dzieci – spojrzenie interdyscyplinarne, dysfagia – objaw zab. karmienia, jedzenia i połykania, diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu i pisaniu, metody krakowskiej, III stopniowa Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując jako logopeda i pedagog w przedszkolach, szkole, szpitalu. Obecnie prowadzę terapię i diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu integracyjnym. Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi pacjentami z zaburzeniami mowy i języka różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W pracy staram się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dążę do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności pacjenta oraz wspierać jego mocne strony.

MGr Marta Ziębaczewska 

Neurologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność- logopedia oraz Szkoły Wyższej Psychologii  Społecznej w Warszawie na kierunku- neurologopedia. Ukończyła 1,5 roczny staż logopedyczny w Fundacji Synapsis.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda/neurologopeda w  Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych . Od początku drogi zawodowej  pracuje z dziećmi  z uszkodzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością  sprzężoną, a także prowadzi profilaktykę logopedyczną w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.

W kręgu jej zainteresowań logopedycznych  znajduje się przede wszystkim rozwijanie komunikacji  alternatywnej i wspomagającej, terapia karmienia, usprawnianie funkcji pokarmowych  a także rozwijanie  słownika biernego i czynnego u dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca badanie- ocena-interwencja według metody NDT Boobath/ Dore Blom
 • Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle NDT Bobath, moduł 1, 2/  A. Łada
 • Diagnoza i terapia dysfagii/  Dominika Lisiecka
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii/ Mira Rządzka
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt/ Mira Rządzka
 • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych/ J.Książyk
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney/ M.Szmaj
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch/ M. Habik
 • Żywienie niemowląt i małych dzieci; BLW dla specjalistów/ M. Jackowska
 • Dysfagia w pediatrii i neonatologii/ A. Karaś
 • Wspomaganie karmienia dziecka z MPD; Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEG i sondę / M. Przeździęk
 • Kinesio Taping w logopedii/ Esther de Ru
 • Makaton- Program Rozwoju komunikacji –poziom 1, 2
 • PECS
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się- stopień 1, 2/ J. Jaszczuk, I. Stępniewicz
 • AAC-metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji/ A. Smyczek
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością stopień 1, 2 /M. Jerzyk
 • Model wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi /M. Grycman
blank

Magda Tyc

Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Swoją wiedzę poszerzała również podczas rocznych studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii na Uczelni Łazarskiego. W swoich pracach dyplomowych poruszyła tematykę problemów komunikacyjnych osób z zespołem Downa,  a także skupiła się na rzadkiej chorobie ośrodkowego układu nerwowego oraz związanej z nią dyzartrią spastyczną i dysfagią. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach studenckich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opieki zdrowotnej oraz pracy w przedszkolu integracyjnym i centrum terapii prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją dziecięcą, mutyzmem, jąkaniem, a także spektrum autyzmu.

Rozwiń

 

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza na licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej- Prof.dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
 • FTM- Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna- Prof. Dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska
 • Ankyloglosja- krótkie wędzidełko języka
 • Seplenienie międzyzębowe- diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego 
 • Seplenienie boczne- diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego
 • Funkcje prymarne-diagnoza i terapia
 • Napięcie mięśniowe w logopedii
 • Rotazycm, Lambdacyzmj i głoska [j]- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • ORM- autorska metoda terapii- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Mowa bezdźwięczna, kinestezja artykulacyjna i głoski f/v – Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera.
 • Międzyzębowa wymowa t,d,n,l oraz słuch mowny- Dr n. hum.  Iwona Michalak Widera
 • Masaż logopedyczny sfery orofacjalnej 
 • Konferencja pod patronatem Polskiego Związku Logopedów pt. „Terapia jąkania u osób dorosłych”
 • Efektywne strategie AAC w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

MGr Edyta stachowicz

Neurologopeda

Ukończyła II-stopniowe studia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Neurologopedię na Uczelni Łazarskiego. Regularnie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach: Logorytmika. Ruch-Słuch-Słowo; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; PECS, VB MAPP, Kinesjotaping w logopedii; AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca; Wspomaganie karmienia dzieci z MPDZ oraz wiele innych. Swoje doświadczenie zdobywała w wielu placówkach terapeutycznych i oświatowych w Warszawie, Lublinie i Puławach.

Rozwiń

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

 • 2021 Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
 • 2021 Boardmaker 7 korzyści – różnice – pułapki
 • 2020 Weekend szkoleniowy z AAC
 • 2020 Terapia hybrydowa
 • 2020 Baza dydaktyczna terapeuty AAC
 • 2020 Terapeuta w nauczaniu zdalnym
 • 2020 Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • 2020 AAC w pracy z grupą uczniów
 • 2020 AAC i mówienie
 • 2020 AACowanie
 • 2020 Pierwsze kroki w AAC. Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się
 • 2020 Czytanie uczestniczące
 • 2020 Osobiste pomoce do komunikacji
 • 2020 Tablice komunikacyjne
 • 2020 Książka? Tak! Ale jak zrobić?
 • 2018 Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
 • 2018 Logorytmika ruch-słuch-słowo © – certyfikat
 • 2017 Picture Exchange Communication System p. I – certyfikat
 • 2017 Diagnoza mioterapeutyczna i wczesna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt
 • 2016 Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych dzieci o zaburzonym rozwoju
 • 2016 K-taping w logopedii – certyfikat
 • 2016 Alternatywne Metody Komunikacji (AAC)
 • 2015 Kurs MAKATON I0
 • 2013 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – kurs kwalifikacyjny – certyfikat

 

  blank

  Natalia KORDOS

  Logopeda, pedagog specjalny
  Absolwentka licencjackich i magisterskich studiów z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedycznej z elementami surdopedagogiki. Aktualnie studentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją
  logopedyczną na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

  Rozwiń

  blank

  mgr Nina Zarzecka 

  Absolwentka logopedii, surdopedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji Logopedycznej” ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

  Rozwiń

  Chęć nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności skłania ją do uczestniczenia w wielu różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Celem pogłębienia wiedzy na temat dzieci z autyzmem odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji „SYNAPSIS”.

  Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła – pracując jako logopeda – w przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych w Warszawie. Jako terapeuta słuchu i mowy współpracowała ponadto ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. W ramach Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” prowadziła również indywidualną, realizowaną w warunkach domowych terapię dziecka z niedosłuchem. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w Ośrodku terapeutycznym „Przystań szkraba” oraz Centrum Terapii Logopedycznej „Adesse”, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

  Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuje różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego dziecka – tak, by były one przyjemne i skuteczne zarazem. W wolnym czasie czyta książki, ogląda dobre filmy i odpoczywa na świeżym powietrzu, szczególnie chętnie jeżdżąc na rowerze.

   Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

  07. 2014 – Szkolenie „Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Comunication Study – Revised (SACS-R)” prowadzone przez dr Josephine Barbaro, Warszawa;

  02. 2014 – Szkolenie „Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom zaawansowany, prowadzone przez Jolantę Jaszczuk i Iwonę Stępniewicz, Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez Słów”, Warszawa;

  03 2014 – Szkolenie “Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych

  i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

  12. 2013 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

  04. 2013 – Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, prowadzone przez Bogusławę B. Kaczmarek, Warszawa;

  04. 2013 – Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

  06. 2013 – Szklenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

  06. 2013 – Szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.” prowadzone przez Małgorzatę Łukaszewską, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”,

  Warszawa; 2011-2012 r. – Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

  06. 2012 r. – Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, Łódź;

  03. 2012 r. – Szkolenie „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa;

  12. 2012 r. – Szkolenie „Terapia ręki” cz.1., Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju „Acentrum”, Warszawa;

  04. 2012 r. – Kurs „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa;

  2011 r. – Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Ośrodek Diagnostyczno- Terapeutyczny Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

  2011 r. – Kurs „Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi”, Orto-Fan, Warszawa;

  2011 r. – Warsztaty „Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną”, Kraków;

  2010 r. – Kurs ,,Język migowy dla pracowników socjalnych”, I stopień, Warszawa;

  2010 r. – Kurs „Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej” prowadzony przez Martę Bogdanowicz, Wrocław;

  2010 r. – Kurs „Elementy metody werbo-tonalnej” część 1, 2, Warszawa;

  2010 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń”- Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii;

  2010 r. – I Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Słucham więc potrafię. Terapia audytywno-werbalna w teorii i praktyce”;

  2009 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Zestawienie form zaburzeń mowy, a praktyka logopedyczna;

  2009 r. – I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”;

  2010 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy.

  mgr aleksandra bobrowicz

  Neurologopeda

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach filologia polska oraz logopedia, a także studia podyplomowe z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Intensywnej Terapii Olinek. Pod opieką miała  pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a także z  trudnościami w przyjmowaniu pokarmów, zajmowała się również profilaktyką i wczesną interwencją neurologopedyczną dzieci zdrowych, obciążonych neurologicznie lub których rozwój przebiega nieharmonijnie.

  Rozwiń

  W Fundacji „Zdrowie” oraz Poradni wraz z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym prowadziła terapię dzieci z autyzmem. Odbyła również wiele godzin praktyk oraz staże w warszawskich przedszkolach, szkołach, poradniach i szpitalach. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach i konferencjach.W trakcie zajęć stara się stworzyć miłą i bezpieczną przestrzeń, pełną empatii i wzajemnego zaufania. Każdego pacjenta i jego rodzinę traktuje w sposób indywidualny, dobierając metody i techniki pracy dostosowane do potrzeb dziecka, a także stawiając wymagania na miarę możliwości i umiejętności swoich podopiecznych.W wolnym czasie uwielbia spędzać czas aktywnie, jeżdżąc na rowerze lub snowboardzie, podróżując lub przyrządzając zdrowe posiłki swoim bliskim.

  Ukończone szkolenia, warsztaty, konferencje:

  Szkolenie: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowySzkolenie: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodkówi niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo- porodowegoSzkolenie: Wczesna diagnoza i stymulacja logopedycznaSzkolenie: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapiiSzkolenie: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowychSzkolenie: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)Szkolenie: Obsługa i wykorzystanie programów MÓWik i Boardmaker w terapii i edukacji dzieci niemówiącychSzkolenie: Makaton (I stopień)Szkolenie: Terapia pozycji oralnejSzkolenie: Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żuciaSzkolenie: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopediiSzkolenie: Terapia manualna w logopediiSzkolenie: Terapia miofunkcjonalnaSzkolenie: Karmienie Terapeutyczne Human TouchSzkolenie: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznymSzkolenie: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznieWarsztaty: Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieciWarsztaty: Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes)Konferencja: Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc?Konferencja: Oblicza logopediiKonferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa NeuromowaKonferencja: III Ogólnopolska Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Wczesna Interwencja Logopedyczna

  blank

  mgr Ewelina Sałańska – obecnie na urlopie wychowawczym

  Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, audiolog ogólny.
  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Logopedię z audiologią oraz Pedagogikę Specjalną (oligofrenopedagogika i edukacja plastyczna). Ukończyła także studia podyplomowe z Neurologopedii (Uniwersytet Rzeszowski) i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

  Rozwiń

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie pracując z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W Warszawie pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży zajmując się wczesną interwencją terapeutyczną. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

  W swojej pracy dąży do tego, aby prowadzona przez nią terapia była nie tylko miłym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim skutecznym elementem oddziaływań specjalistycznych.

  Ukończyła następujące kursy oraz szkolenia:

  2017 – Kurs Johansen IAS – uzyskanie certyfikatu oraz tytułu Providera – Terapeuty JIAS

  2016 – Szkolenie I stopnia Integracji Sensorycznej, prowadzone przez dr n. med. Marię

  Borkowską i mgr Aleksandrę Owczarz –Jankowską, APS

  2016 – Elementy Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (cz.I), prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych, APS

  2016 – Sylabowy sposób nauki czytania dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, WCIES

  2016 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS

  2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

  2015 – Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, prowadzone przez dr Annę Regner, Warszawa, Centrum Kształcenia Dobra Kadra

  2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

  2014 – KORP – Narzędzie diagnozy i rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia, prowadzone przez mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykorzystania narzędzia

  2014 – Makaton – szkolenie podstawowe, uzyskanie certyfikatu uprawniającego do posługiwania się tą metodą

  2014  – Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo- obręczowego. Warsztaty prowadzone przez Fizjoterapeutę, Specjalistę NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby dr Łukasza Przygodę

  2014  – Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic– terapeuta, prowadzone przez mediatora oraz certyfikowanego terapeutę behawioralnego mgr Agnieszkę Kotowicz 2014 – Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, prowadzone przez neurologopedów i pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Łucję Skrzypiec oraz mgr Bogumiłę Wilk

  2013 – Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzone przez Neurologopedę Klinicznego i Specjalistę NDT SLT-Senior Tutor Aleksandrę Ładę

  2013  – Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny, organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

  2013 –  Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

  2013 –  Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” w Warszawie

  2012 –  Szkolenie – warsztat edukacyjny: Terapia behawioralna I stopień. Terapia behawioralna w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

  2011 – Szkolenie: Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc? organizowane przez Centrum Dyslektyczne Trampolina

  2011 – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, organizowany przez Centrum Szkoleń EDUCO – uprawnienia do pracy tą metodą

  2010  – Kurs doskonaląco – doszkalający: Metoda M. Ch. Knill, organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia i Dokształcania EUREKA – uprawnienia do pracy tą metodą

  2010 –  Szkolenie: Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy. Propozycja programu logoterapeutycznego, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

  Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI lub fizjoterapeutą!

  Serdecznie zapraszamy!

  OFERTA

  Psycholog dziecięcy

  Zajęcia indywidualne z psychologiem 

  Czytaj więcej

   

  Diagnoza spektrum autyzmu

  Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

  Czytaj więcej

  Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

  Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

  Czytaj więcej

  Terapia Pedagogiczna

  Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

  Czytaj więcej

  Neuroflow- aktywny trening słuchowy

  Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
  zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
  życia.

  Czytaj więcej

  Fizjoterapia

  oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

  Czytaj więcej

  Integracja Sensoryczna

  Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

  Czytaj więcej

  Terapia Ręki

  Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

  Czytaj więcej

   

  Dogoterapia

  Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

  Czytaj więcej

  Zajęcia Grupowe

  Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

  Czytaj więcej

  Turnusy wakacyjne / ferie

  Nasza oferta wakacyjna na rok 2021

  Czytaj więcej

   

  Szkolenia

  w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

  Czytaj więcej

  Dla rodzica

  Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

  Czytaj więcej

  9 + 4 =

  Dzielna 1, 00-162 Warszawa

  Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

  KONTAKT  

  BIURO

  Weronika Nowakowska - Koordynator Biura

  adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

  numer telefonu: +48 501 989 669   

  Kontakt telefoniczny  z biurem:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-16.00

  środa: 13.00 -19.00

   

   ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

  Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

  adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

   numer telefonu: +48 517 480 060 

  Kontakt telefoniczny:

   wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

  W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

   

   ZARZĄD FIRMY 

  Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

  Wicedyrektor:+48 509 950 639 - Maja Szymor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

  Polityka Prywatności

  Przejdź do sekcji

  Regulamin serwisu www

  Przejdź do sekcji

  Dokumenty do pobrania

  Przejdź do sekcji

  blank