ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

NEUROLOGOPEDZI

Natalia KORDOS

Logopeda, pedagog specjalny
Absolwentka licencjackich i magisterskich studiów z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedycznej z elementami surdopedagogiki. Aktualnie studentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją
logopedyczną na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Rozwiń

mgr Marta Pyskło

Logopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu.

Logopeda z pasją. Pasją brzmienia i mówienia. Interesuje ją tworzenie dobrego klimatu wśród otaczających ją ludzi. Cieszy się, kiedy może poznać „nowe” – człowieka, pogląd, muzykę, zabawę… Lubi robić „inaczej niż wszyscy”. Uwielbia rozmawiać i przebywać z ludźmi. W Poradni mówią na nią „człowiek renesansu”. Naprawi wiele, od długopisu po drukarkę. Ale to „naprawa mowy” cieszy się jej największym zainteresowaniem. Z radością wspiera najmłodszych i tych nieco starszych podopiecznych naszej Poradni. Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy – zawsze dąży do tego, by móc rozprawić się z każdym. Z większością Szkrabów się dogada. Zagląda im do buzi i z uwagą przygląda się funkcjom prymarnym układu artykulacyjnego. Dostaje skrzydeł, kiedy dziecko opanuje nową umiejętność. Jeśli zza drzwi gabinetu słychać entuzjastyczne „hura”, to wiedz, że właśnie się udało.

Rozwiń

Jej oczkiem w głowie jest praca z dorosłymi, z którymi szlifuje technikę mowy i emisję głosu.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kształcenie głosu i mowy – emisja głosu) oraz niebawem Uczelni Łazarskiego (neurologopedia).

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

XI 2017: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, Warszawa

IX 2017: „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju”, Warszawa

III 2017: “Rehabilitacja zaburzeń głosu”, Warszawa

II-III 2017: Dwustopniowe szkolenie zakończone certyfikatem: “Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa

I 2017: “Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, Warszawa,

2013 – 2015: Kształcenie głosu i mowy, studia podyplomowe, SWPS

III 2014: Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

X 2013: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney

VI 2013: Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie z zakresu diagnozy AAC (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

2012: Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”

IV 2012: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością

III 2012: Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

III 2012: Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych

X 2011: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

X 2011: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

mgr Nina Jaworska

Absolwentka logopedii, surdopedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji Logopedycznej” ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Rozwiń

Chęć nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności skłania ją do uczestniczenia w wielu różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Celem pogłębienia wiedzy na temat dzieci z autyzmem odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji „SYNAPSIS”.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła – pracując jako logopeda – w przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych w Warszawie. Jako terapeuta słuchu i mowy współpracowała ponadto ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. W ramach Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” prowadziła również indywidualną, realizowaną w warunkach domowych terapię dziecka z niedosłuchem. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w Ośrodku terapeutycznym „Przystań szkraba” oraz Centrum Terapii Logopedycznej „Adesse”, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuje różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego dziecka – tak, by były one przyjemne i skuteczne zarazem. W wolnym czasie czyta książki, ogląda dobre filmy i odpoczywa na świeżym powietrzu, szczególnie chętnie jeżdżąc na rowerze.

 Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

07. 2014 – Szkolenie „Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Comunication Study – Revised (SACS-R)” prowadzone przez dr Josephine Barbaro, Warszawa;

02. 2014 – Szkolenie „Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom zaawansowany, prowadzone przez Jolantę Jaszczuk i Iwonę Stępniewicz, Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez Słów”, Warszawa;

03 2014 – Szkolenie “Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych

i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

12. 2013 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, prowadzone przez Bogusławę B. Kaczmarek, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szklenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.” prowadzone przez Małgorzatę Łukaszewską, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”,

Warszawa; 2011-2012 r. – Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

06. 2012 r. – Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, Łódź;

03. 2012 r. – Szkolenie „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa;

12. 2012 r. – Szkolenie „Terapia ręki” cz.1., Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju „Acentrum”, Warszawa;

04. 2012 r. – Kurs „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa;

2011 r. – Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Ośrodek Diagnostyczno- Terapeutyczny Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

2011 r. – Kurs „Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi”, Orto-Fan, Warszawa;

2011 r. – Warsztaty „Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną”, Kraków;

2010 r. – Kurs ,,Język migowy dla pracowników socjalnych”, I stopień, Warszawa;

2010 r. – Kurs „Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej” prowadzony przez Martę Bogdanowicz, Wrocław;

2010 r. – Kurs „Elementy metody werbo-tonalnej” część 1, 2, Warszawa;

2010 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń”- Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii;

2010 r. – I Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Słucham więc potrafię. Terapia audytywno-werbalna w teorii i praktyce”;

2009 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Zestawienie form zaburzeń mowy, a praktyka logopedyczna;

2009 r. – I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”;

2010 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy.

mgr Ewelina Sałańska

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, audiolog ogólny.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Logopedię z audiologią oraz Pedagogikę Specjalną (oligofrenopedagogika i edukacja plastyczna). Ukończyła także studia podyplomowe z Neurologopedii (Uniwersytet Rzeszowski) i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

Rozwiń

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie pracując z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W Warszawie pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży zajmując się wczesną interwencją terapeutyczną. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

W swojej pracy dąży do tego, aby prowadzona przez nią terapia była nie tylko miłym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim skutecznym elementem oddziaływań specjalistycznych.

Ukończyła następujące kursy oraz szkolenia:

2017 – Kurs Johansen IAS – uzyskanie certyfikatu oraz tytułu Providera – Terapeuty JIAS

2016 – Szkolenie I stopnia Integracji Sensorycznej, prowadzone przez dr n. med. Marię

Borkowską i mgr Aleksandrę Owczarz –Jankowską, APS

2016 – Elementy Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (cz.I), prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych, APS

2016 – Sylabowy sposób nauki czytania dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, WCIES

2016 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS

2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2015 – Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, prowadzone przez dr Annę Regner, Warszawa, Centrum Kształcenia Dobra Kadra

2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2014 – KORP – Narzędzie diagnozy i rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia, prowadzone przez mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykorzystania narzędzia

2014 – Makaton – szkolenie podstawowe, uzyskanie certyfikatu uprawniającego do posługiwania się tą metodą

2014  – Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo- obręczowego. Warsztaty prowadzone przez Fizjoterapeutę, Specjalistę NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby dr Łukasza Przygodę

2014  – Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic– terapeuta, prowadzone przez mediatora oraz certyfikowanego terapeutę behawioralnego mgr Agnieszkę Kotowicz 2014 – Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, prowadzone przez neurologopedów i pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Łucję Skrzypiec oraz mgr Bogumiłę Wilk

2013 – Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzone przez Neurologopedę Klinicznego i Specjalistę NDT SLT-Senior Tutor Aleksandrę Ładę

2013  – Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny, organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2013 –  Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

2013 –  Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” w Warszawie

2012 –  Szkolenie – warsztat edukacyjny: Terapia behawioralna I stopień. Terapia behawioralna w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2011 – Szkolenie: Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc? organizowane przez Centrum Dyslektyczne Trampolina

2011 – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, organizowany przez Centrum Szkoleń EDUCO – uprawnienia do pracy tą metodą

2010  – Kurs doskonaląco – doszkalający: Metoda M. Ch. Knill, organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia i Dokształcania EUREKA – uprawnienia do pracy tą metodą

2010 –  Szkolenie: Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy. Propozycja programu logoterapeutycznego, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2019

Czytaj więcej

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

15 + 5 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

KONTAKT 

BIURO

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager

Od dnia 30.09 zmieniają się godziny, w które jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem. 

- od poniedziałku do środy kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach: 12.00 - 16.00.

- w czwartek w godzinach 14.00 - 18.00.

W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny z biurem.

W pozostałe dni i godziny prosimy o kontakt mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

 Odpowiemy na Państwa maile najszybciej jak to będzie możliwe. 

ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY

kontakt z Panią Ulą Krajewską

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

ZARZĄD FIRMY

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji