ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

NEUROLOGOPEDZI

Natalia KORDOS

Logopeda, pedagog specjalny
Absolwentka licencjackich i magisterskich studiów z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedycznej z elementami surdopedagogiki. Aktualnie studentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją
logopedyczną na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym.

Rozwiń

mgr Marta godlewska

Logopeda, nauczyciel techniki mowy i emisji głosu.

Logopeda z pasją. Pasją brzmienia i mówienia. Interesuje ją tworzenie dobrego klimatu wśród otaczających ją ludzi. Cieszy się, kiedy może poznać „nowe” – człowieka, pogląd, muzykę, zabawę… Lubi robić „inaczej niż wszyscy”. Uwielbia rozmawiać i przebywać z ludźmi. W Poradni mówią na nią „człowiek renesansu”. Naprawi wiele, od długopisu po drukarkę. Ale to „naprawa mowy” cieszy się jej największym zainteresowaniem. Z radością wspiera najmłodszych i tych nieco starszych podopiecznych naszej Poradni. Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy – zawsze dąży do tego, by móc rozprawić się z każdym. Z większością Szkrabów się dogada. Zagląda im do buzi i z uwagą przygląda się funkcjom prymarnym układu artykulacyjnego. Dostaje skrzydeł, kiedy dziecko opanuje nową umiejętność. Jeśli zza drzwi gabinetu słychać entuzjastyczne „hura”, to wiedz, że właśnie się udało.

Rozwiń

Jej oczkiem w głowie jest praca z dorosłymi, z którymi szlifuje technikę mowy i emisję głosu.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej (logopedia), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (kształcenie głosu i mowy – emisja głosu) oraz niebawem Uczelni Łazarskiego (neurologopedia).

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

XI 2017: „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, Warszawa

IX 2017: „Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju”, Warszawa

III 2017: “Rehabilitacja zaburzeń głosu”, Warszawa

II-III 2017: Dwustopniowe szkolenie zakończone certyfikatem: “Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii”, Warszawa

I 2017: “Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, Warszawa,

2013 – 2015: Kształcenie głosu i mowy, studia podyplomowe, SWPS

III 2014: Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

X 2013: Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney

VI 2013: Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie z zakresu diagnozy AAC (wg metody dr Magdaleny Grycman)

IV 2013: Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

2012: Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”

IV 2012: Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością

III 2012: Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”

III 2012: Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych

X 2011: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

X 2011: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

mgr Nina zarzecka – obecnie na urlopie macierzyńskim

Absolwentka logopedii, surdopedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Studia logopedyczne ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej Interwencji Logopedycznej” ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Neurologopedii z Wczesną Interwencją Logopedyczną, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Rozwiń

Chęć nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności skłania ją do uczestniczenia w wielu różnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Celem pogłębienia wiedzy na temat dzieci z autyzmem odbyła roczny staż logopedyczny w Fundacji „SYNAPSIS”.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła – pracując jako logopeda – w przedszkolach oraz ośrodkach terapeutycznych w Warszawie. Jako terapeuta słuchu i mowy współpracowała ponadto ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. W ramach Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń” prowadziła również indywidualną, realizowaną w warunkach domowych terapię dziecka z niedosłuchem. Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w Ośrodku terapeutycznym „Przystań szkraba” oraz Centrum Terapii Logopedycznej „Adesse”, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Zawód logopedy jest jej pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuje różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego dziecka – tak, by były one przyjemne i skuteczne zarazem. W wolnym czasie czyta książki, ogląda dobre filmy i odpoczywa na świeżym powietrzu, szczególnie chętnie jeżdżąc na rowerze.

 Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

07. 2014 – Szkolenie „Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Comunication Study – Revised (SACS-R)” prowadzone przez dr Josephine Barbaro, Warszawa;

02. 2014 – Szkolenie „Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom zaawansowany, prowadzone przez Jolantę Jaszczuk i Iwonę Stępniewicz, Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się „Mówić bez Słów”, Warszawa;

03 2014 – Szkolenie “Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych

i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

12. 2013 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek, Przystań Szkraba, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie zaawansowane z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, prowadzone przez Bogusławę B. Kaczmarek, Warszawa;

04. 2013 – Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szklenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień, prowadzone przez Magdalenę Grycman, Kwidzyn;

06. 2013 – Szkolenie „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.” prowadzone przez Małgorzatę Łukaszewską, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”,

Warszawa; 2011-2012 r. – Staż logopedyczny w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno- Terapeutycznym Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

06. 2012 r. – Szkolenie podstawowe z zakresu Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton”, Łódź;

03. 2012 r. – Szkolenie „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci”, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”, Warszawa;

12. 2012 r. – Szkolenie „Terapia ręki” cz.1., Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju „Acentrum”, Warszawa;

04. 2012 r. – Kurs „Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością”, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa;

2011 r. – Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Ośrodek Diagnostyczno- Terapeutyczny Fundacji „Synapsis”, Warszawa;

2011 r. – Kurs „Podstawy ortodoncji z uwzględnieniem dysfunkcji narządu żucia i leczenia aparatami czynnościowymi”, Orto-Fan, Warszawa;

2011 r. – Warsztaty „Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną”, Kraków;

2010 r. – Kurs ,,Język migowy dla pracowników socjalnych”, I stopień, Warszawa;

2010 r. – Kurs „Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej” prowadzony przez Martę Bogdanowicz, Wrocław;

2010 r. – Kurs „Elementy metody werbo-tonalnej” część 1, 2, Warszawa;

2010 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu „Dźwięki Marzeń”- Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii;

2010 r. – I Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Słucham więc potrafię. Terapia audytywno-werbalna w teorii i praktyce”;

2009 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Zestawienie form zaburzeń mowy, a praktyka logopedyczna;

2009 r. – I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Nowa logopedia- zagadnienia mowy i myślenia”;

2010 r. – Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy.

mgr Ewelina Sałańska – obecnie na urlopie wychowawczym

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, audiolog ogólny.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła Logopedię z audiologią oraz Pedagogikę Specjalną (oligofrenopedagogika i edukacja plastyczna). Ukończyła także studia podyplomowe z Neurologopedii (Uniwersytet Rzeszowski) i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin (Akademia Pedagogiki Specjalnej).

Rozwiń

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Rzeszowie pracując z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. W Warszawie pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży zajmując się wczesną interwencją terapeutyczną. Obecnie pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie.

W swojej pracy dąży do tego, aby prowadzona przez nią terapia była nie tylko miłym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim skutecznym elementem oddziaływań specjalistycznych.

Ukończyła następujące kursy oraz szkolenia:

2017 – Kurs Johansen IAS – uzyskanie certyfikatu oraz tytułu Providera – Terapeuty JIAS

2016 – Szkolenie I stopnia Integracji Sensorycznej, prowadzone przez dr n. med. Marię

Borkowską i mgr Aleksandrę Owczarz –Jankowską, APS

2016 – Elementy Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (cz.I), prowadzone przez dr n. hum. Annę Prożych, APS

2016 – Sylabowy sposób nauki czytania dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, WCIES

2016 – Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Fundacja PLUS

2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2015 – Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, prowadzone przez dr Annę Regner, Warszawa, Centrum Kształcenia Dobra Kadra

2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC), prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba

2014 – KORP – Narzędzie diagnozy i rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia, prowadzone przez mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz oraz otrzymanie certyfikatu uprawniającego do wykorzystania narzędzia

2014 – Makaton – szkolenie podstawowe, uzyskanie certyfikatu uprawniającego do posługiwania się tą metodą

2014  – Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo- obręczowego. Warsztaty prowadzone przez Fizjoterapeutę, Specjalistę NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby dr Łukasza Przygodę

2014  – Działania logopedy w trójkącie pacjent – rodzic– terapeuta, prowadzone przez mediatora oraz certyfikowanego terapeutę behawioralnego mgr Agnieszkę Kotowicz 2014 – Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania® oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, prowadzone przez neurologopedów i pedagogów z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Łucję Skrzypiec oraz mgr Bogumiłę Wilk

2013 – Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, prowadzone przez Neurologopedę Klinicznego i Specjalistę NDT SLT-Senior Tutor Aleksandrę Ładę

2013  – Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny, organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2013 –  Diagnoza i terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

2013 –  Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących – poziom podstawowy, organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” w Warszawie

2012 –  Szkolenie – warsztat edukacyjny: Terapia behawioralna I stopień. Terapia behawioralna w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta), organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju w Lublinie

2011 – Szkolenie: Dziecko z dysleksją – jak je rozpoznać, jak mu pomóc? organizowane przez Centrum Dyslektyczne Trampolina

2011 – Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, organizowany przez Centrum Szkoleń EDUCO – uprawnienia do pracy tą metodą

2010  – Kurs doskonaląco – doszkalający: Metoda M. Ch. Knill, organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia i Dokształcania EUREKA – uprawnienia do pracy tą metodą

2010 –  Szkolenie: Wspomaganie dziecka w procesie rozwoju mowy. Propozycja programu logoterapeutycznego, organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

mgr aleksandra bobrowicz

Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach filologia polska oraz logopedia, a także studia podyplomowe z neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Intensywnej Terapii Olinek. Pod opieką miała  pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a także z  trudnościami w przyjmowaniu pokarmów, zajmowała się również profilaktyką i wczesną interwencją neurologopedyczną dzieci zdrowych, obciążonych neurologicznie lub których rozwój przebiega nieharmonijnie.

Rozwiń

W Fundacji „Zdrowie” oraz Poradni wraz z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym prowadziła terapię dzieci z autyzmem. Odbyła również wiele godzin praktyk oraz staże w warszawskich przedszkolach, szkołach, poradniach i szpitalach. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach i konferencjach. W trakcie zajęć stara się stworzyć miłą i bezpieczną przestrzeń, pełną empatii i wzajemnego zaufania. Każdego pacjenta i jego rodzinę traktuje w sposób indywidualny, dobierając metody i techniki pracy dostosowane do potrzeb dziecka, a także stawiając wymagania na miarę możliwości i umiejętności swoich podopiecznych. W wolnym czasie uwielbia spędzać czas aktywnie, jeżdżąc na rowerze lub snowboardzie, podróżując lub przyrządzając zdrowe posiłki swoim bliskim.

Ukończone szkolenia, warsztaty, konferencje:

Szkolenie: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy Szkolenie: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo- porodowego Szkolenie: Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna Szkolenie: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii Szkolenie: Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych Szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) Szkolenie: Obsługa i wykorzystanie programów MÓWik i Boardmaker w terapii i edukacji dzieci niemówiących Szkolenie: Makaton (I stopień) Szkolenie: Terapia pozycji oralnej Szkolenie: Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia Szkolenie: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii Szkolenie: Terapia manualna w logopedii Szkolenie: Terapia miofunkcjonalna Szkolenie: Karmienie Terapeutyczne Human Touch Szkolenie: Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym Szkolenie: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie Warsztaty: Wykorzystanie zabaw fonacyjnych w terapii logopedycznej najmłodszych dzieci Warsztaty: Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes) Konferencja: Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc? Konferencja: Oblicza logopedii Konferencja: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Neuromowa Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Wczesna Interwencja Logopedyczna

mgr karolina kamińska 

Neurologopeda, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku- pedagogika specjalna, specjalność –logopedia oraz Uczelni Łazarskiego na kierunku : Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w Elf-  Centrum Mowy i Ruchu, przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych oraz  w czasie 1,5 rocznego stażu logopedycznego dotyczącego pracy z dziećmi z autyzmem w fundacji Synapsis.

Rozwiń

Specjalizuje się w: – Wdrażaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się; -Stymulacji funkcji pokarmowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołach genetycznych, z sondą oraz peg; -Wczesna stymulacja neurologopedyczna noworodków i niemowląt; -Terapii mowy biernej i czynnej w dysartrii, opóźnieniu rozwoju mowy, niepełnosprawności intelektualnej. Kocha teatr, podróże, swoją pracę i komunikację AAC. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Szkolenie AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, Wprowadzamy AAC – warsztat Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się cz.2 Warsztaty z zastosowania oprogramowania The Grid 2 oraz Tobii PCEye Diagnostyka terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych Metoda Etthno – Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii ®GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów Wspomaganie karmienia dziecka z MPD Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEG’a Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym Ankyloglosja u noworodków i niemowląt Instruktorski Kurs Masażu Shantala Plus – Dotyk i Wieź.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Kontakt

3 + 7 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

 BIURO 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager  

Kontakt telefoniczny  z biurem jest możliwy od poniedziałku do środy: 12.00-16.00, w czwartek 14.00-18.00. W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny. 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

kontakt z Panią Ulą Krajewską 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji