ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

DIAGNOZA

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Nasz zespół psychologów posiada 10 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w tym przede wszystkim z dziećmi ze spectrum autyzmu.

W diagnostyce różnicowej wykorzystujemy test przesiewowy drugiego stopnia – STAT. Jak zwykle nasi psychologowie podejdą do każdego dziecka z niezwykłą wnikliwością i szacunkiem.

Współpracująca z nami psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki stara się uwzględnić konkretne potrzeby oraz trudności rozwojowe dziecka, mając świadomość, że każdy mały pacjent ma własną, niepowtarzalną historię, która wymaga szczegółowej analizy, celem ustalenia indywidualnego planu diagnostyczno- terapeutycznego.

Mamy możliwość wystawienia recepty podczas konsultacji psychiatrycznej, jak również podczas spotkań diagnostycznych. 

 

Przed pierwszą wizytą diagnostyczną:

Badania laboratoryjne i konsultacje zalecane do wykonania u dziecka przed diagnozą ( z dostarczeniem wyników badań i opisów konsultacji na wywiad diagnostyczny).

 • Badania z krwi: morfologia z obrazem, CRP, AlAT, AspAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, mocznik, kreatynina,TSH, badanie ogólne moczu;
 • Badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów, na krew utajoną;
 • badanie słuchu;
 • konsultacja neurologiczna z ewentualnymi wynikami badań EEG i Tomografii Komputerowej głowy.

Dodatkowo pomocnymi badaniami mogą być:

 • konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka;
 • u dzieci z objawami alergii – IgE całkowite, konsultacja alergologiczna;
 • konsultacja genetyczna.

 

Prosimy o dostarczenie na wywiad diagnostyczny również książeczkę zdrowia dziecka i całą dotychczasową dokumentację medyczną (w tym karty informacyjne ze szpitala i wszystkie wyniki badań dziecka od urodzenia jakie Państwo posiadacie), a także programy i opinie z miejsc obejmujących dziecko opieką oraz z przedszkola lub szkoły.

 

Przebieg diagnozy, wersja podstawowa:

Diagnoza przeprowadzona jest w ciągu 4 spotkań:

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne – wstępny wywiad diagnostyczny z dwójką psychologów (1h do 1,5h) – spotkanie tylko dla rodziców. Prosimy o dostarczenie na wywiad potrzebnej dokumentacji.

2. Drugie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

3. Trzecie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

4. Czwarte spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

5. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

6. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie czwartego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

Uwaga: W trosce o wydanie prawidłowej diagnozy, nasz zespół diagnostyczno – konsultacyjny stara się zebrać jak największą liczbę informacji o dziecku. Może się zdarzyć, że przed wydaniem diagnozy o stanie zdrowia dziecka, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań medycznych lub przeprowadzenie obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej, w placówce, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzice zostaną o tym poinformowani podczas procesu diagnostycznego. Koszt wizyty psychologa w placówce, do której uczęszcza dziecko zgodnie z cennikiem na naszej stronie www.przystanszkraba.pl.

 

Przebieg diagnozy, wersja skrócona*:

* Wersja skrócona diagnozy przeznaczona jest tylko dla dzieci, które odbyły w naszym ośrodku pełną konsultację z psychologiem (wywiad, dwie obserwacje dziecka i informacje zwrotne) oraz dla dzieci, które mają w naszym ośrodku terapię indywidualną z psychologiem.

Przed spotkaniem rodzic jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka dokumenty i badania wymienione na początku niniejszego opisu.

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

2. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

3. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie trzeciego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

 

5ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

Zapisy na diagnozę przyjmujemy mailowo na adres kontakt@przystanszkraba.pl lub telefonicznie pod numerem: 501 989 669.

 • Płatność za spotkania diagnostyczne przyjmujemy z góry. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty należności za diagnozę w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przez nas terminu spotkań diagnostycznych (zawsze podajemy Państwu w mailu dokładne informację o tym, do kiedy należy zapłacić). W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada zarezerwowany termin diagnozy.
 • Koszt diagnozy: 1500 zł.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ I KONSULTACJI

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Kontakt

1 + 11 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT  

 BIURO 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl 

 

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager 

 

Od dnia 31.08 do dnia 13.09 Office Manager Pani Sandra Okulus przebywa na urlopie.

Kontakt z biurem jest możliwy 

-drogą mailową (kontakt@przystanszkraba.pl

- telefonicznie pod tym samym numerem +48 501 989 669 w następujące dni: poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00-16.00. 

 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

kontakt z Panią Ulą Krajewską 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji