DIAGNOZA

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Nasz zespół psychologów posiada 10 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w tym przede wszystkim z dziećmi ze spectrum autyzmu.

W diagnostyce różnicowej wykorzystujemy test przesiewowy drugiego stopnia – STAT. Jak zwykle nasi psychologowie podejdą do każdego dziecka z niezwykłą wnikliwością i szacunkiem.

Współpracująca z nami psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie diagnostyki stara się uwzględnić konkretne potrzeby oraz trudności rozwojowe dziecka, mając świadomość, że każdy mały pacjent ma własną, niepowtarzalną historię, która wymaga szczegółowej analizy, celem ustalenia indywidualnego planu diagnostyczno- terapeutycznego.

 

Przed pierwszą wizytą diagnostyczną:

Badania laboratoryjne i konsultacje zalecane do wykonania u dziecka przed diagnozą ( z dostarczeniem wyników badań i opisów konsultacji na wywiad diagnostyczny).

 • Badania z krwi: morfologia z obrazem, CRP, AlAT, AspAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, mocznik, kreatynina,TSH, badanie ogólne moczu;
 • Badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów, na krew utajoną;
 • badanie słuchu;
 • konsultacja neurologiczna z ewentualnymi wynikami badań EEG i Tomografii Komputerowej głowy.

Dodatkowo pomocnymi badaniami mogą być:

 • konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka;
 • u dzieci z objawami alergii – IgE całkowite, konsultacja alergologiczna;
 • konsultacja genetyczna.

 

Prosimy o dostarczenie na wywiad diagnostyczny również książeczkę zdrowia dziecka i całą dotychczasową dokumentację medyczną (w tym karty informacyjne ze szpitala i wszystkie wyniki badań dziecka od urodzenia jakie Państwo posiadacie), a także programy i opinie z miejsc obejmujących dziecko opieką oraz z przedszkola lub szkoły.

 

Przebieg diagnozy, wersja podstawowa:

Diagnoza przeprowadzona jest w ciągu 4 spotkań:

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne – wstępny wywiad diagnostyczny z dwójką psychologów (1h do 1,5h) – spotkanie tylko dla rodziców. Prosimy o dostarczenie na wywiad potrzebnej dokumentacji.

2. Drugie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

3. Trzecie spotkanie diagnostyczne – obserwacja diagnostyczna dziecka (1h), przeprowadzona przez dwóch psychologów.

4. Czwarte spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz jednego psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

5. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

6. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie czwartego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

Uwaga: W trosce o wydanie prawidłowej diagnozy, nasz zespół diagnostyczno – konsultacyjny stara się zebrać jak największą liczbę informacji o dziecku. Może się zdarzyć, że przed wydaniem diagnozy o stanie zdrowia dziecka, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań medycznych lub przeprowadzenie obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej, w placówce, do której uczęszcza dziecko. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba rodzice zostaną o tym poinformowani podczas procesu diagnostycznego. Koszt wizyty psychologa w placówce, do której uczęszcza dziecko zgodnie z cennikiem na naszej stronie www.przystanszkraba.pl.

 

Przebieg diagnozy, wersja skrócona*:

* Wersja skrócona diagnozy przeznaczona jest tylko dla dzieci, które odbyły w naszym ośrodku pełną konsultację z psychologiem (wywiad, dwie obserwacje dziecka i informacje zwrotne) oraz dla dzieci, które mają w naszym ośrodku terapię indywidualną z psychologiem.

Przed spotkaniem rodzic jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka dokumenty i badania wymienione na początku niniejszego opisu.

1. Pierwsze spotkanie diagnostyczne (1h):

 • obserwacja diagnostyczna dziecka z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz psychologa;
 • pogłębiony wywiad diagnostyczny przeprowadzany przez psychiatrę dzieci i młodzieży;
 • badanie lekarskie dziecka.

2. Spotkanie zespołu konsultacyjno – diagnostycznego, bez udziału rodziców i dziecka

3. Przekazanie rodzicom informacji o diagnozie przez zespół konsultacyjno – diagnostyczny (1h)*.

Pełna diagnoza pisemna oraz zaświadczenia lekarskie wydane będą do dwóch tygodni od terminu ostatniego spotkania.

* W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie trzeciego spotkania diagnostycznego z przekazaniem informacji rodzicom o diagnozie. W takim przypadku rodzice muszą zapewnić dziecku opiekę na czas przekazania informacji zwrotnych.

 

 

ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

Zapisy na diagnozę przyjmujemy mailowo na adres przystanszkraba@gmail.com lub telefonicznie pod numerami:  509 950 639,  600 526 383.

 • Płatność za spotkania diagnostyczne przyjmujemy z góry. Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty należności za diagnozę najpóźniej do 36 h przed rozpoczęciem pierwszego spotkania diagnostycznego. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie przepada zarezerwowany termin diagnozy.
 • Koszt diagnozy w wersji podstawowej: 1200 zł (tysiąc dwieście złotych). Za diagnozy, których pierwsze spotkanie odbędzie się do końca listopada 2017 r. cena promocyjna 1100 zł.
 • Koszt diagnozy w wersji skróconej: 900 zł (dziewięćset złotych). Za diagnozy, których pierwsze spotkanie odbędzie się do końca listopada 2017 r. cena promocyjna 800 zł.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2018

Czytaj więcej

Kontakt

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 1
Warszawa
00-162

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Ośrodek terapeutyczny i poradnia - Przystan Szkraba

Dzielna 5
Warszawa
00-162

1 + 1 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

KONTAKT 

BIURO

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager

Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do czwartku w godzinach:

Poniedziałek: 9.00 - 13.00.

Wtorek: 08.00 - 12.00.

Środa: 14.00 - 18.00.

Czwartek: 13.00 - 17.00.

W pozostałe dni i godziny prosimy o kontakt mailowy, odpowiemy na Państwa maile najszybciej jak to będzie możliwe. 

ZAPYTANIA W SPRAWIE GRUP

kontakt z Panią Ulą Krajewską

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie w poniedziałki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

ZARZĄD FIRMY

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji