ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

Pedagog Specjalny

Weronika Woch – obecnie nasz Koordynator Biura 🙂

W 2011 roku rozpoczęła edukację w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pierwsze studia ukończyła w 2014 roku z tytułem pedagoga specjalnego wraz z kwalifikacjami nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W 2016 roku została absolwentką terapii pedagogicznej oraz rozpoczęła studia podyplomowe Zarządzanie w systemie oświaty. W 2018 roku rozpoczęła studia na kierunku integracja sensoryczna.

Rozwiń

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel wychowawca w przedszkolu prywatnym. Pracowała również jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Pracując w przedszkolu odpowiadała za prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z indywidualnymi programami edukacyjno – terapeutycznymi, stworzonymi na podstawie indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Programy uwzględniały wszystkie obszary rozwojowe dziecka.

Z wielką chęcią nawiązuje kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Stara się, aby relacje „rodzic-terapeuta” rozwijały się w przyjaznych i zrozumiałych stosunkach. Ważne są dla niej wspólnie ustalone cele ku rozwojowi dziecka.

W pracy terapeutycznej najistotniejsze jest dla niej rozwój psychoruchowy i społeczno-emocjonalny dziecka. Obszary wymagające wspomagania stara się wzmocnić, zaś mocnymi stronami dziecka próbuje wesprzeć rozwój społeczno – emocjonalny. Jej mocną stroną są zajęcia z terapii ręki z elementami równowagi międzypółkulowej oraz masażem taktylnym.

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

2017

„Autyzm a praktyka oparta na dowodach”- konferencja SWPS, Warszawa

„Integracja sensoryczna- I stopień”- Małgorzata Karga, Warszawa

Alternatywne sposoby komunikowania się- MAKATON I i II stopnia, Warszawa

Zrozumieć dziecko- rozwój przedszkolaka, Warszawa

2016

„Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących(AAC)” – prowadzone przez Alinę Smyczek w Przystani Szkraba, Warszawa.

„Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”- stymulacja systemu taktylnego- Acentrum pani Aneta Giczewska, Warszawa.

„Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”- Acentrum pani Wioletta Bartkiewicz, Warszawa.

„Turnus rehabilitacyjny z zakresu terapii ręki”(2 tygodnie)- praca z dziećmi z zaburzeniami sprzężonymi oraz MPD, Warszawa.

„Integracja międzypółkulowa- program Dziecko w równowadze”- Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno- Terapeutycznej pani Renata Borowiecka i Izabela Gelleta, Warszawa.

2015

„Metody aktywizujące w pracy z grupą”- Przedszkole Kids&Garden, Warszawa.

„Terapia ręki II stopnia”- Acenrum pani A. Giczewska i W. Bartkiewicz, Warszawa.

„Terapia ręki I stopnia”- Acenrum pani A. Giczewska i W. Bartkiewicz, Warszawa.

mgr Anna Zaboklicka

Od 2007 roku jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Skończyła także studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, prowadząc indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju oraz pracując w grupie terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem. Obecnie pracuje, jako nauczyciel w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla niej budowanie poczucia zaufania zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami. Istotne jest również wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach osobowości, gdzie fundamentem jest postawa akceptacji, wrażliwości na potrzeby i radości, jaką niesie obcowanie z drugim człowiekiem.

Rozwiń

Ostatnio ukończone kursy i szkolenia:

maj 2016 VB-MAPP i ocena umiejętności i planowanie terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Warszawa

luty 2016 – “Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” Warszawa;

luty 2016 – ukończenie studiów podyplomowych “Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna – Oligofrenopedagogika” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

listopad 2015 – “Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii”, Warszawa;

wrzesień 2015 – “AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”, Warszawa;

marzec 2015 Wczesne rozpoznawanie i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Warszawa;

październik 2014 – Metoda Dobrego Startu stopień I, Warszawa;

maj 2014 – szkolenie: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Wrocław;

paŸdziernik 2012 – kwiecień 2014 – studia podyplomowe: Wczesna Interwencja  Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

kwiecień 2014:  – szkolenie: Klucz do Uczenia Się wg L. Wygotskiego; – szkolenie: Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I;  – szkolenie: Ruch Dla Uczenia Się.  Akademia Pedagogiki Specjalniej, Warszawa;

październik 2013 Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Warszawa

I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek

Urszula Krajewska

Pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dogoterapeuta. Aktualnie w  trakcie poszerzania kompetencji pedagogicznych o specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Przystani Szkraba prowadzi zajęcia pedagogiczne, zajęcia indywidualne metodą dogoterapii, zajęcia dla rodzeństw oraz zajęcia grupowe, w tym: TUSy – treningi umiejętności społecznych. Przewodnik Pipi –  psa terapeuty z naszej poradni, suczki rasy Golden Retriever.

Rozwiń

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Koordynator zajęć grupowych w Przystani Szkraba.

Moim celem jest przede wszystkim zrozumienie i zidentyfikowanie terapeutycznych potrzeb moich podopiecznych oraz kompleksowe wspieranie ich rozwoju. Stosuję różnorodny, indywidualnie dobierany i stale poszerzany  w trakcie szkoleń repertuar metod, a najważniejsze z nich to życzliwość i akceptacja. Bardzo zależy mi na tym, aby dzieci wychodziły z zajęć uśmiechnięte i zadowolone z siebie, dlatego dbam o radosną i naturalną atmosferę oraz poczucie odniesionego sukcesu. Jestem mamą dwóch wspaniałych nastolatków. Z autopsji znam sytuację rodzica dziecka z autyzmem.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2021

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

10 + 6 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

BIURO

Weronika Nowakowska - Koordynator Biura

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669   

Kontakt telefoniczny  z biurem:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-16.00

środa: 13.00 -19.00

 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor:+48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji