ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w  holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach. Całościowe i zindywidualizowane oddziaływania obejmują więc rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny i percepcyjno-motoryczny dziecka. Bazą do nich, zgodnie z filozofią przyjętą przez naszą poradnię,  jest postawa akceptacji, wzajemnego szacunku, życzliwość i zrozumienia potrzeb podopiecznych oraz ich rodzin.

Kluczowe elementy warsztatu naszych pedagogów to:

  • indywidualne podejście: dostosowywanie metod, form, tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka; odwoływanie się do zainteresowań i mocnych storn podopiecznego; budowanie pozytywnej i serdecznej relacji, refleksyjność i monitorowanie postępów
  • dbanie o emocjonalny komfort podopiecznych: umożliwianie osiągania sukcesów, tworzenie bezpiecznej atmosfery zajęć, wzmacnianie wiary w swoje możliwości, dostrzegania uzdolnień
  • korzystanie z różnorodnych metod dobieranych zależnie od pojawiających się potrzeb np.: Terapia Ręki, elementy Metody Dobrego Startu, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dziecięca Matematyka, Ortograffiti, biblioterapia, Treningi Umiejętności Społecznych, dogoterapia, arteterapia czy metoda projektu
  • konsultowanie wyzwań rozwojowych z zespołem specjalistów pracujących z dzieckiem
  • stała współpraca i wsparcie opiekunów dziecka.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz przedszkolnych. Celem terapii pedagogicznej jest:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz przedszkolaków,
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych i przedszkolnym oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zajęcia Pedagogiczne

cykliczne zajęcia z pedagogiem – 100zł/1h – jeśli zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, jeśli zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu – 90 zł/1h.

Jednorazowa konsultacja/wywiad z rodzicami: 150 zł/1h

REGULAMIN OŚRODEK COVID OD 1.09.2020

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku
życia.

Czytaj więcej

Kontakt

4 + 6 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

 BIURO 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager  

Kontakt telefoniczny  z biurem jest możliwy od poniedziałku do środy: 12.00-16.00, w czwartek 14.00-18.00. W piątek nie jest możliwy kontakt telefoniczny. 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

kontakt z Panią Ulą Krajewską 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji