Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

Psycholodzy

Maja Szymor

W roku 2006 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizację „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”.Od 2003 roku pracuje jako wolontariusz z osobami z autyzmem. W latach 2006-2007 pracowała przez półtora roku w Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi o zaburzonym rozwoju (m.in. zajęcia z Weroniki Sherborne, zajęcia manualne, zajęcia teatralne).

Rozwiń

 

MaRia Skrzypiec Sjöholm

W ramach pięcioletnich studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła specjalizację “Psychologia wychowawcza stosowana”.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas studiów podyplomowych “Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005/2006 odbyła staż zawodowy w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. W latach 2006-2008 pracowała w Zespole Szkolnym Stowarzyszenia OPTA (przekształconym w styczniu 2008 w Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji Szkolnej) prowadząc warsztaty profilaktyczne, edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży w warszawskich i podwarszawskich szkołach. Od 2007 roku pracuje z dziećmi z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe.
W latach 2011-2013 prowadziła terapię dwójki dzieci – z autyzmem i zespołem Aspergera -Metodą 3i. Koordynatorem Metody 3i była pani Urszula Srzednicka z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. 

Rozwiń

Karolina Celitan

Psycholog dziecięcy z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Absolwentka wydziału psychologii na WSFiZ oraz studiów podyplomowych na UW Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny.

Swoje doświadczenie nabywała w wielu miejscach, wspierających dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi m.in. w Poradni dla Osób z Autyzmem przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie w przedszkolach terapeutycznych m.in. Promitis gdzie pełniła funkcję terapeuty grupowego i indywidualnego czy Ósmy Krasnal gdzie była superwizorem terapeutów i przez jakiś czas zarządzała placówką.

Pracowała również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych m.in Poradni Simuli, gdzie prowadziła terapię indywidualną oraz Treningi Umiejętności Społecznych, oraz prowadziła terapię indywidualną w domach dzieci pod koordynacją dr Diany Senator.

Z Przystanią Szkraba szczęśliwie związana od 2014 r. krótką przerwą na nowe wyzwania z początkiem 2022 roku. Na przestrzeni tego owocnego czasu pełniła rolę terapeuty, diagnosty i opiekuna stażystów w terapiach domowych. Obecnie od listopada 2022 r. prowadzi konsultacje psychologiczne oraz jest superwizorem i koordynatorem psychologów.

Współpracuje również z dwoma przedszkolami publicznymi, dając wsparcie nauczycielom w pracy z dziećmi. Prywatnie mama dwóch świetnych chłopaków, poszukiwaczka przygód. Z pasją dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem na własnym blogu Psycholog Mama.

Rozwiń

SZKOLENIA:

06.2021 r. szkolenie Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej – prowadzący dr Izabela Chojnicka

10.2019 r. Szkolenie Attention Autism – model rozwijania komunikacji poprzez uwagę – prowadzący Celina Twardysz

10.2018 r. Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC2) – prowadzący Alina Smyczek

03.2018 r. "Rozwój tożsamości osób ze spektrum –Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka (ASD) – prowadzący aleksandra Oszczęda (Fundacja Prodeste)

01.2018 r. Interwencje dietetyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) – czy, kiedy i jakie warto stosować? prowadzący dr Justyna Jessa

10.2017 r. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC1) – prowadzący Alina Smyczek

06.2016 r.udział w sympozjum “Autyzm dziecięcy-zaburzenia interdyscyplinarne

03.2014 r. Makaton – szkolenie podstawowe – prowadzący, prowadzący dr Bogusława Kaczmarek

04.2012 r. wprowadzenie do terapii twarzowo-czaszkowej

03.2011 r. szkolenie do pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem metodą TEACH, prowadzący Dominik Ziółkowski

02.2011 r. Roczny kurs nadający kwalifikacje pedagogiczne

02.2008 r. miesięczne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowania, prowadzący dr Monika Suchowierska

 

mgr Irmina Bartołd

W 2009 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizację „Psychologia kliniczna dziecka”. W ramach specjalizacji odbyła roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii. Ukończyła także roczny staż w Centrum Terapii Sotis, podczas którego pogłębiła wiedzę na temat autyzmu, biorąc udział w cyklu szkoleń i warsztatów oraz prowadząc terapię. W roku 2009/2010 była na 9-miesięcznym stażu w Zakładzie Psychiatrii IP-CZD gdzie współprowadziła grupę terapeutyczną dla dzieci z ADHD.

Rozwiń

Od 2011 do 2014 roku pracowała w Poradni dla Dzieci z Autyzmem w Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie pracuje w Poradni Psychaitrycznej dla Dzieci i Młodzieży w IP-CZD.

W pracy z dziećmi stara się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Dąży do tego, aby jak najlepiej zrozumieć jego trudności oraz wspierać mocne strony. Bardzo ważne jest dla niej nawiązanie kontaktu z dzieckiem, z którego będzie czerpało ono radość , akceptację oraz poczucie bezpieczeństwa.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

XI 2015 – „Skuteczne kroki, by z autyzmem żyło się łatwiej… – wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI®” szkolenie prowadzone przez Marię Jędral. Warszawa, Przystań Szkraba.

V 2014 – Szkolenie „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa, Przystań Szkraba.

XII 2013 – Szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa.

XII 2012 – Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III i IV stopień” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

XII 2012 – 30 godzinny kurs „Seksualność osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie Tęcza. Warszawa

XI 2012 – Kurs „Terapia ręki I i II stopnia”. Centrum szkoleniowe Soyer. Warszawa

X 2012 – Udział w konferencji „Autyzm z klasą. Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu”. Fundacja Synapsis. Warszawa.

IX 2012 – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z programem pediatrycznym. MEDU. Warszawa.

IV 2012 –Być mamą 30-godzinne szkolenia dla profesjonalistów, którzy pracują z matkami małych dzieci (od 0 do 1. roku życia), wspierając je w odnajdywaniu się w nowej roli życiowej i podnoszeniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych . Organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje

XI 2011 – Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

III 2011 – Szkolenie „Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”” prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania.

II 2011 – MAKATON – Poziom drugi, szkolenie zaawansowane. Kurs prowadzony przez dr Bogusławę Kaczmarek, Program Rozwoju Komunikacji Makaton. Uzyskany certyfikat uprawniający do stosowania znaków Makaton w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

XII 2010 – MAKATON – Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe. Kurs prowadzony przez dr Bogusławę Kaczmarek, Program Rozwoju Komunikacji Makaton. Uzyskany certyfikat uprawniający do stosowania znaków Makaton w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

IV 2010 – Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz – poziom I, Gdańsk

III 2010 – 34 godzinny kurs Dramy I stopnia dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców organizowany prze Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Warszawa

XII 2009 – Warsztat z bajkoterapii organizowany przez Fundację Drabina Rozwoju, Warszawa

IV 2009 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka pt. „Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka” organizowana przy współpracy Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Jachranka

XII 2008 – Studencka konferencja Koła Naukowego Wspierania osób z autyzmem pt. „Autyzm w szkole” , Uniwersytet Warszawski

IX 2008 – Konferencja pt. „Psychoterapia – jeden cel, wiele dróg” organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ,Gniezno

III 2008 – Szkolenie teoretyczne i warsztaty dotyczące diagnozy, metod terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz współpracy z ich rodzicami organizowane przez Centrum Terapii Sotis, Warszawa

Ukończyła następujące staże, wolontariaty:

X 2009-IV 2010 – Staż w Zakładzie Psychiatrii w Centrum Zdrowia Dziecka (współprowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z ADHD)

X 2008-IV 2009 – Staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji psychologia kliniczna dziecka

III 2008-IV 2009 – Staż w Ośrodku terapeutycznym Sotis specjalizującym się w terapii dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

XI 2005- 2010 – Wolontariat w Domu Dziecka im. Piusa IX w Chotomowie

 mgr Maja Kłoda

Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością. Absolwentka podyplomowych studiów Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończyła roczny staż z zakresu terapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera w Centrum Terapii SOTIS oraz dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła kurs kwalifikacji pedagogicznych oraz staż zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Od 2013 r. członek Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się Mówić bez Słów – ISAAC Polska.

Rozwiń

Pracowała jako terapeuta domowy w ramach SUO (Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze) oraz praktyki prywatnej, terapeuta-cień w przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej, prowadziła oraz współprowadziła grupy specjalne w przedszkolach integracyjnym oraz terapeutycznym, tworzyła oraz prowadziła Warsztaty Umiejętności Społecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od 2014 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz metod pracy z rodziną dziecka o zaburzonym rozwoju w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pracuje w Fundacji WSPARCIE NA STARCIE, której jest współzałożycielką. Prowadzi liczne szkolenia oraz warsztaty dla rodziców, specjalistów oraz nauczycieli dotyczące wspierania dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej stara się łączyć podejścia behawioralne, rozwojowe oraz oparte na relacji. Bardzo ważne jest dla Niej by proces terapeutyczny odbywał się w naturalnym środowisku dziecka, w oparciu o rzetelną ocenę poziomu funkcjonowania i z wykorzystaniem technik uczenia o naukowo potwierdzonej efektywności (EBP). Uważa, że kluczem do dobrego rozwoju dziecka jest kompleksowe wsparcie rodziny, budowanie pozytywnych relacji oraz skuteczne porozumiewanie się.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

VI 2022 Szkolenie ,,Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” prowadzący: Pani Elżbieta Dawidek. Przystań Szkraba, Warszawa

III 2018 – „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”, konferencja Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

XI 2017 – Wspomaganie rozwoju umiejętności komunikowania się dzieci o specjalnych potrzebach z użyciem AAC – ćwiczenia praktyczne, warsztaty prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa.

X 2017 – Autyzm – drogi do sukcesu, konferencja Fundacji Scolar, Warszawa.

X 2017 – Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka, warsztaty Fundacji Prodeste, Warszawa.

VI 2017 – Autyzm bez przemocy, konferencja Fundacji Prodeste, Wrocław.

VI 2017 – Małe dziecko – poznanie w zabawie, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki

Specjalnej, Warszawa.

V 2017 – Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego – modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej, konferencja naukowo- szkoleniowa PSTIS, Warszawa.

IV 2017 – Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i startegie czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole, warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

III 2017 – Karmienie terapeutyczne Human Touch – wyzwania i możliwości wczesnej interwencji logopedycznej, warsztaty prowadzone przez mgr Monikę Habik, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

II 2017 – Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym, szkolenie prowadzone przez mgr Martę Baj-Lieder, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”, Warszawa.

I 2017 – Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

XI 2016 – Drogi i mosty – najlepsze startegie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD, konferencja Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

X 2016 – Komunikacja ma znaczenie. Startegie AAC w pracy z dorosłymi osobami z poważnymi problemami w porozumiewaniu się, konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

IX 2016 – Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

V 2016 – Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, szkolenie Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2016 – Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne, sympozjum Komisji ds. autyzmu PTP, SWPS, Warszawa.

VI 2016 – Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, warsztaty prowadzone przez mgr Renatę Ulman-Bogusławską oraz mgr Anetę Giczewską, Szkoła Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”, Warszawa.

V 2016 – Małe dziecko – tabu i mity w rozwoju i terapii małego dziecka, konferencja naukowo-szkoleniowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa.

III 2016 – PISAK Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji, warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

III 2016 – “Mamy tablet i program do AAC. Co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania się”,warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez Słów prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa.

III 2016 – Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, seminarium Ośrodka Rozwoju Edukacji, Sulejówek.

III 2016 – Redukcja trudnych zachowań u osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez trening komunikacji funkcjonalnej, konferencja szkoleniowo-naukowa Fundacji Saplings z serii Praktyka dla autyzmu, prowadzący: dr Andy Bondy, Lori Forst, Poznań.

XI 2015 – (A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

X 2015 – Trzy światy – autyzm, zespół Aspergera, ADHD, szkolenie informacyjno-warsztatowe Stowarzyszenia Karuzela, Radom.

X 2015 – Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa, Przystań Szkraba.

IX 2015 – VB-MAPP: Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem, konferencja Fundacji SCOLAR, prowadzący: dr Mark Sundberg, Warszawa.

V 2015 – Autyzm – nowe perspektywy. Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci, sympozjum Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Warszawa.

V 2015 – Sensopaka – metody i formy pracy dla osób z głęboką, znaczą niepełnosprawnością intelektualną z płytami Sensopaki i płytą rezonansową, warsztaty prowadzone przez mgr Joannę Serwińską, Warszawa, WCIES.

IV 2015 – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC) szkolenie prowadzone przez mgr Alinę Smyczek, Warszawa, Przystań Szkraba.

IV 2015 – VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii, szkolenie prowadzone przez mgr Martę Sierocką-Rogalę, Warszawa, Ośrodek Szkolenia SCOLAR.

III 2015 – Kliniczny kontekst analizy zachowania: Trzy fale terapii behawioralnej, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

II 2015 – Doświadczanie świata, interakcja, sprawczość. Technologia wspomagająca w salach doświadczania świata, warsztaty szkoleniowe Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

I 2015 – Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom zaawansowany, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa.

XII 2014 – Program Rozwoju Komunikacji Makaton – poziom podstawowy, szkolenie prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek, Warszawa.

IX 2014 – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, szkolenie Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2014 – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej – szkolenie prowadzone przez mgra Tomasza Leszczyńskiego, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Klucz do uczenia się. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L. Wygotskiego, szkolenie prowadzone przez dr Beatę Rolę, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, szkolenie prowadzone przez dr Annę Prożych, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

VI 2014 – Ruch dla uczenia się (Move to learn) – program integracji odruchów w edukacji małego dziecka, szkolenie prowadzone przez dr Agnieszkę Olechowską, Warszawa, w ramach studiów podyplomowych.

IV 2014 – Od niepełnosprawności do aktywności. Dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska

I 2014 – Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – warsztat dla praktyków, szkolenie prowadzone przez dr Annę Dunajską, Warszawa, Centrum Medyczne Kajtek.

XI 2013 – Autyzm. Interakcje – porozumienie – dialog, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPIS.

X 2013 – VI 2015 – Rodzice i Ja – cykl warsztatów dla profesjonalistów prowadzony przez mgr Marię Lehman, Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

IV 2013 – Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

III 2013 – AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości, konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Mówić bez Słów, Warszawa.

I 2013 – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) – II stopień, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa.

X 2012 – Autyzm z klasą – edukacja i integracja uczniów z autyzmem / zespołem Aspergera w szkołach różnego typu, konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS, Warszawa.

VI 2012 – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca z wolontariuszami, praktyczne porady, szkolenie Stowarzyszenia Bardziej Kochani, prowadzący: dr Izabela Fornalik, Warszawa.

III 2012 – Stosowana Analiza Zachowania: oparte na dowodach i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

X 2011 – Trudne zachowania – pozytywne podejście. Postępowanie behawioralne bez kar wobec autoagresywnych, agresywnych i innych trudnych zachowań osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz niepełnosprawnością intelektualną, konferencja szkoleniowa Fundacji Synapsis.

IV 2011 Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) – I stopień, szkolenie Stowarzyszenia Mówić bez Słów, prowadzące: mgr Jolanta Jaszczuk, mgr Iwona Stępniewicz, Warszawa.

III 2011 – Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii, międzynarodowe sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Warszawa.

III 2011 – Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, szkolenie prowadzone przez prof. Martę Bogdanowicz, Warszawa, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

VI 2010 – Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera, szkolenie Centrum Terapii SOTIS, prowadzący: dr Anna Waligórska, mgr Marcin Bonaszewski, Warszawa.

Ukończyła następujące staże, wolontariaty: IX 2014 – VII 2015 – staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS (program teoretyczny i praktyczny w wymiarze odpowiadającym stażowi dwuletniemu).

X 2011 – III 2013 – staż w Grupie Terapeutycznej Genogram, praca pod superwizją certyfikowanego terapeuty behawioralnego (dr Rafał Kawa).

II 2011 / VII 2012 / VIII 2014 – wolontaryjna opieka nad dziećmi i młodzieżą z zespołem Downa w czasie wyjazdów wypoczynkowych organizowanych przez Stowarzyszenie Bardziej Kochani.

X 2010 – IX 2011 – staż z zakresu terapii osób z zespołem Aspergera w Centrum Terapii SOTIS. I 2019 – Szkolenie -Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – Ewa Grzelak I 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak I 2019 Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC z Panią Aliną Smyczek .

mgr Marta Załęska – Sęk 

psycholog, certyfikowany terapeuta ESDM

W 2014 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła dwie specjalizacje: „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością” oraz ,,Psychologia Zdrowia”. W 2017 roku uzyskała certyfikat terapeutki metody terapii małych dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu – ESDM (The Early Start Denver Model).

Rozwiń

W pracy z dziećmi stara się jak najlepiej wykorzystać ich mocne strony, zaangażowanie oraz motywację do zabawy i nauki. Wykorzystuje do tego różnorodne metody – dobrane indywidualnie do każdego dziecka – oparte na relacji i komunikacji. W terapii uwzględnia również środowisko dziecka – jego funkcjonowanie w rodzinie, w przedszkolu lub szkole, a także w innych aspektach życia społecznego. Ważny jest dla niej dobry kontakt i współpraca z rodzicami swoich podopiecznych.

Kursy i szkolenia

– Szkolenie Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – prowadzący dr Bartosz Radtke Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic, Warszawa, 2021

– Warsztaty Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka, Fundacja Prodeste, Warszawa, 2017

– Szkolenie Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB- MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju, Warszawa, 2017

– XI warszataty Jak nauczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole, Stowarzyszenie “Mówić bez słów”, Warszawa, 2017

– Konferencja AAC by the Bay, The Bridge School (transmisja), Warszawa, 2017

– Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu terapeuty ESDM, 2017

– Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa 2016

– Metoda Projektu w pracy z dziećmi – Małgorzata Kowalska, Warszwa, 2016

– Szkolenie Skuteczne kroki, by z autyzmem żyło się łatwiej… – wprowadzenie do pracy z dzieckiem metodą RDI, Przystań Szkraba, Warszawa, 2015

– Szkolenie Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015

– Szkolenie Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015

– Szkolenie Dojrzałość szkolna dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz jej diagnoza, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa, 2015 – Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia, Soyer Centrum Szkoleniowe, Marki (uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć), 2014

– Warsztaty Wprowadzamy AAC, Przystań Szkraba, Warszawa, 2014

– Szkolenie AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, 2014 – Kurs MAKATON – Poziom pierwszy, szkolenie podstawowe, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON (certyfikat uprawniający do stosowania znaków MAKATON w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się), 2014

– Szkolenie Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce. Jak pracować z dziećmi z autyzmem, Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przylądek, 2013

– Kurs I stopnia metody The Early Start  Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Logopedyczne Adesse, Warszawa, 2013 – Kurs Animator zabaw dla dzieci, Akademia Animatora, Warszawa, 2013

– Zaawansowany Kurs Dogoterapii III stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2013

– Zaawansowany Kurs Dogoterapii II stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2012

– Zaawansowany Kurs Dogoterapii I stopnia, Stowarzyszenie “Zwierzęta Ludziom”, Warszawa-Wesoła, 2012 2019 – Szkolenie – Dziecięca Apraksja mowy – diagnoza i terapia – Ewa Grzelak

 

mgr Joanna Rudzka

Od 2002 roku pracuje z dziećmi z problemami rozwojowymi, między innymi autyzmem, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2006 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”. Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji, a także na wielu stażach między innymi w Warszawskim Oddziale Krajowego Towarzystwo Autyzmu, Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie. Ukończyła szkołę muzykoterapii pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej, a wiedzę i umiejętności doskonaliła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Rozwiń

mgr Magdalena Klimkiewicz

Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta ESDM, terapeuta SI

W 2007 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie na wydziale Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalizacja „Psychologia kliniczna i osobowości”. Absolwentka podyplomowych studiów Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Rozwiń

 

mgr agata ogórek – aktualnie na urlopie macierzyńskim

Psycholog.

Od 2014 roku związana z Ośrodkiem Terapeutycznym Przystań Szkraba. Początkowo jako wolontariusz, następnie jako terapeuta stażysta. Swoją pasję do pracy z dziećmi rozwijała biorąc udział w licznych wolontariatach od 2014 do 2021 roku. Doświadczenie zdobywała również jako asystent dziecka w szkole. Pracowała w przedszkolu oraz ośrodku terapeutycznym, prowadziła zajęcia indywidualne, jak i grupowe, uczestniczyła w pracach zespołu specjalistów. W 2022 roku ukończyła z wyróżnieniem studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji „Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny”, w ramach których brała udział w zajęciach grupowych dla dzieci w wieku szkolnym jako koterapeuta.
Szczególnie ceni sobie zbudowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami. Na zajęciach często korzysta z umiejętności zdobytych w kształceniu muzycznym – śpiew i instrumenty okazują się być kluczem do serc wielu dzieci. Bliskie jest jej podejście zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. 

 

Rozwiń

 

mgr alicja szczyrek

Psycholog.

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła podyplomowe studia Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Uniwersytet SWPS). Z dziećmi w różnym wieku współpracuje od 2018 roku, a swoje doświadczenie zebrała pracując z dziećmi w żłobku, oddziale dziennym psychiatrycznym, z rodzinami w miejscu ich zamieszkania jako terapeuta środowiskowy, a także w ośrodkach integracji społecznej dla osób z autyzmem.

Rozwiń

 

mgr Małgorzata stolarska

Psycholog.

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność ogólna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2018 roku. Współpracowała ze żłobkiem i przedszkolem integracyjnym oraz terapeutycznym. Przez 2 lata prowadziła terapię indywidualną dzieci w spektrum autyzmu metodą stosowanej analizy zachowania.
Od 2018 roku pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi z trudnościami rozwojowymi w wieku od 3 lat. Cechuje ją otwartość oraz uważność na potrzeby podopiecznych. W pracy podąża za dzieckiem, dając mu swobodę wyrażania siebie. Za najistotniejszą w pracy terapeutycznej uważa relację opartą na zaufaniu, która jest podstawą dla dalszych interwencji.
Od 2024 roku prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w ramach NFZ dla nastolatków, którzy doświadczają  problemów wieku dojrzewania.
Od września 2023 studentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Regeneracja (przy Laboratorium Psychoedukacji).

Rozwiń

 

mgr anita nowicka-pagos

Psycholog.

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. W ramach studiów ukończyła specjalność „Psychologia kliniczna”. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu Nauczyciela Psychologa. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach i fundacjach. Posiada wiedzę z obszaru stosowanej analizy zachowania (SAZ). Obecnie pracuje jako psycholog w Fundacji SYNAPSIS. W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla niej budowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Rozwiń

 

mgr Agnieszka Mazurek

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii
i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz kurs kwalifikacyjny
z oligfrenopedagogiki. Terapeuta komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Posiada wiedzę z zakresu stosowanej analizy zachowania (SAZ). Ukończyła kursy specjalistyczne w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej między innymi w zakresie korzystania z technik stosowanej analizy zachowania w rozwijaniu mowy
i komunikacji, przygotowywaniu dziecka do integracji oraz tworzenia środowiska terapeutycznego.

Rozwiń

Od 6 lat pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w wieku od 2 lat. Doświadczenie zdobywała w szkołach i przedszkolach oraz jako terapeuta domowy (SUO).Ma również doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadziła warsztaty obywatelskie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach międzynarodowego projektu „Pogranicze równych szans”. Odbyła staże terapeutyczne w Fundacji „Krok po kroku”, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmemw Poznaniu, w Ambulatorium Terapii Behawioralnej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakwie – 59 konsultacji (diagnozy oraz konsultacje) oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar.

Ukończyła kursy i szkolenia:

Szkolenie ,,Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” prowadzący: Pani Elżbieta Dawidek. Przystań Szkraba, Warszawa, 06.2022

Szkolenie Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – prowadzący dr Bartosz Radtke Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic, Warszawa, 2021

Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka – Fundacja „Prodeste” – 14 godzin – 2018

Tworzenie środowiska terapeutycznego w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 2016.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 2016.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w przygotowaniu dziecka do integracji w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2016.

Terapia Integracji Sensorycznej I stopień „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej – 48 godzin, 2015.

Terapia ręki części I. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Terapia ręki część II. Grafomotoryka w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Terapia ręki część III. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz) w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie – 10 godzin, 2014.

Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2014.

Dokumentowanie i programowanie Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 15 godzin, 2014.

Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III modułowy kurs bazowy w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej – 46 godzin, 2014.

Asystent/ opiekun osoby niepełnosprawnej, 2011

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się w Stowarzyszeniu „Mówić bez słów” – 20 godzin, 2011.

mgr Julia Hoffmann (Borejsza) 

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Od 2020 r. certyfikowana terapeutka metody terapii małych dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu – ESDM (The Early Start Denver Model). W 2018 r. uzyskała certyfikat uprawniający do użycia w pracy klinicznej oraz badaniach naukowych protokołu obserwacji objawów autyzmu ADOS -2, określanego jako “złoty standard” diagnozy na całym świecie.

Rozwiń

 

mgr Aleksandra Grzeszak

W 2014 roku ukończyła 5-letnie studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacje „Psychologia kliniczna dziecka” oraz „Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością”. W latach 2014-20 związana zawodowo ze niepubliczną specjalną szkołą podstawową dla dzieci z autyzmem, gdzie zajmowała się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej, współtworzeniem programów terapeutycznych i edukacyjnych oraz wspieraniem i szkoleniem kadry placówki. Działa w stowarzyszeniu „Mary i Max”, m.in. współprowadziła warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu oraz pracowała przy projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego.

Kształci się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i pracuje nad doktoratem z psychologii dotyczącym doświadczeń kobiet w spektrum autyzmu. Prowadzi też zajęcia dla studentów psychologii z zakresu psychologii rozwojowej oraz wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Ukończyła szkolenia dotyczące m.in. metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), seksualności i autyzmu oraz wideotreningu komunikacji.

W pracy z dziećmi najważniejsza dla niej jest relacja, szacunek i autentyczne zaciekawienie drugą osobą. Swoją pracę opiera w dużej mierze na terapii zabawą. Nie przepada za rutyną i uwielbia uczyć się nowych rzeczy – jej obecne pasje to m.in. jazda na rolkach i łyżwach. Prywatnie mama 2 córek.

mgr Jolanta Łoza – aktualnie na zwolnieniu lekarskim

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii w specjalności Psychologii Klinicznej. Ukończyła staż zawodowy w Szpitalu Wolskim w Warszawie na oddziale dla osób z zaburzeniami psychotycznymi, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ukończyła również szkolenie z zakresu wspierania samoświadomości u osób z ASD. Od 2015 roku zawodowo związana z Ośrodkiem Terapeutycznym Przystań Szkraba. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje prowadząc terapię indywidualną i grupową. W kontaktach z dziećmi okazuje ciepło, akceptację i empatię wzbudzając u nich zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Posiada uzdolnienia artystyczne, które potrafi wykorzystać w pracy z dziećmi, a swą kreatywnością pobudza wyobraźnię dzieci. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, co sprawia, że dziecko czuje się wyjątkowe. Stale poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy z dziećmi.

Rozwiń

Ukończone kursy i szkolenia:

X 2017 – „Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka”, Warszawa.

III 2018 – Szkolenie “Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)” prowadzone przez Alinę Smyczek. Warszawa.

III 2018 – Międzynarodowe Sympozjum „Autyzm a praktyka oparta na dowodach. Interwencje i Interakcje.” Uniwersytet SWPS, Warszawa.

IX 2019 Warsztaty „Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji rozwojowej małego dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

X 2019 Szkolenie SensoPaka – metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi z wykorzystaniem płyt z SensoPaki i Platformy Rezonansowej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

XII 2019 Szkolenie: Kryzys psychiczny, depresja i zachowania suicydalne. Rozpoznanie, wczesna diagnoza, działania profilaktyczne.

XII 2019 Szkolenie dotyczące Interwencji Kryzysowej w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz zdarzeń nagłych i losowych.

III 2020 ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

VI 2020 Kurs z Programu Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”, kurs przeprowadzony przez dr Beatę Rolę.

VI 2020 Szkolenie Ergoterapia – terapia ręki w rozwoju małego dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

VI 2020 Szkolenie „Metody WERBO- TONALNEJ w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej /cz.I/, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

IV 2022 Szkolenie „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”, Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa.

XI 2022 Szkolenie ,,Wykorzystanie metod relaksacyjnych i TUS w pracy z dzieckiem z traumą” Studio psychologiczne, Organizator Joanna Węglan.

II 2024 Szkolenie ,,Polski język Migowy na poziomie A1″, Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

mgr Aleksandra KWAPISZ (Kwiecień) – aktualnie na zwolnieniu lekarskim

W  2018 r. ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna i neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, a rok wcześniej studia licencjackie na kierunku praca socjalna, na tej samej uczelni. Nie lubi biernie siedzieć w miejscu dlatego już na etapie studiów powiązana była z różnymi wolontariatami min. w Szlachetnej Paczce, czy też w fundacji Mam Marzenie, gdzie szczęście i potrzeby dziecka stawiane były na pierwszym miejscu. 

Rozwiń

 

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem 

Czytaj więcej

 

Diagnoza spektrum autyzmu

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Neuroflow- aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Terapia Ręki

Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Czytaj więcej

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2024

Czytaj więcej

 

Szkolenia

w zakresie spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

11 + 15 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

KONTAKT  

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I SPRAWY BIEŻĄCE

Anna Piotrowska - Koordynator Biura 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 501 989 669  

Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

środa: 11:00-19:00

piątek: 9:00-17:00

KONSULTACJE I DIAGNOZY

 Magdalena Mierzejewska - Koordynator Biura

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

numer telefonu: +48 798 279 282

 Kontakt telefoniczny:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.00

 

 ZAJĘCIA GRUPOWE TUSY 

Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

numer telefonu: +48 517 480 060 

Kontakt telefoniczny:

 wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 59 1090 1753 0000 0001 4353 5169

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji