Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr sylwia lewocik

Dyplom magistra psychologii WSFiZ uzyskała w 2014r. W ramach pięcioletnich studiów ukończyła specjalizację „Psychologia Kliniczna”. Skończyła także studia podyplomowe z pedagogiki w CRiE w Łodzi.

Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki. Jest także ratownikiem medycznym.

Od 2012 roku zajmuje się pracą z osobami (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich w na oddziale psychiatrycznym oraz pracując w przedszkolach, fundacjach, poradniach i stowarzyszeniach.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia:

 • Bateria Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej (12.2022)
 • Integracja bilateralna – program indywidualny (12.2021)
 • Archetypy Rozwoju Ruchowego (06.2019)
 • Terapia NeuroTaktylna (04.2018)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II (04.2018)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I (02.2018)
 • Wady genetyczne – dysmorfologia i trudne rozmowy z rodzicami (11.2017)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (10.2017)
 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej (01.2016)
 • Kurs Integracji Sensorycznej, II stopień (11.2014)
 • Kurs Integracji Sensorycznej, I stopień (04.2013)
 • Kurs Wychowawców Kolonijnych (12.2009)

mgr milena stankiewicz

Studiowała fizjoterapię na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Absolwentka kulturoznawstwa na UMK w Toruniu oraz fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej zdobyła uczestnicząc w Klinice Terapeuty Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.Zajmuje się rehabilitacją neurologiczną. Ukończyła kurs podstawowy PNF. Wcześniej 5 lat pracowała w Fundacji Światło w Toruniu. Świetnie odnajduje się w pracy z dziećmi. W czasie terapii i zajęć wykorzystuje Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

Prowadzi fizjoterapię w wadach postawy, terapię Integracji Sensorycznej i terapię ręki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w przedszkolu integracyjnym współpracując w zespole terapeutycznym wspierającym rozwój dzieci m.in. z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu. Wcześniej zajmowała się rehabilitacją neurologiczną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji Światło w Toruniu.

W grudniu 2022 została również certyfikowanym diagnostą w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej.

Prywatnie zafascynowana tańcem tradycyjnym zarówno polskim jak i innych krajów europejskich.

 

  MGR IRENA WIĘCKOWSKA

  Absolwentka studiów z terapii Integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie (Akademia Integracji Sensorycznej) w Warszawie; Studiów z pedagogiki przedszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Wraszawie oraz jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała pracując w warszawskich przedszkolach (w tym w grupach integracyjnych jako wychowawca), w Domu Małego Dziecka prowadząc terapię SI (w tym dzieci z MPDz oraz spektrum autyzmu) oraz prowadząc warsztaty ogólnorozwojowe własnego autorstwa dla dzieci i niemowląt. Pracowała również jako wolontariusz z młodzieżą niepełnosprawną, a także jako terapeutka zajęciowa w Stołecznym Centrum Opieki i Lecznictwa.Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i diagnozy SI oraz terapii ręki.

  Prywatnie żona i mama dwóch synów.

  Kursy i szkolenia:

  • „Szkolenie z Kinezjologii edukacyjnej metoda Dennisona, stopień II, certyfikat międzynarodowy”
  • „Metoda Projektów Badawczych”
  • „Techniki plastyczne i sposoby ich wykorzystania w edukacji szkolnej”
  • „Edukacja przez ruch, wg metody Doroty Dziamskiej”
  • „Rozwijanie umiejętności uwagowych w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole”
  • „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy w przedszkolu”
  • „Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej”
  • „Kurs w zakresie glottodydaktyki przedszkolnej i nauczania początkowego” prof. B. Rocławskiego
  • „WeDo 2.0 z Akademią LEGO®Education” Kurs nauczanie programowania dzieci i młodzieży
  • „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów”
  • „Czarny teatr jako metoda pracy z dziećmi”
  • „Tańce w kręgu”
  • ,,Tańce w integracyjnej w grupie”
  • Warsztaty pisania ikon prowadzonych przez Bogusława Andresa w Warszawie
  • „Nazywanie świata-odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak”
  • „Muzykoterapia jako narzędzie dobrej komunikacji dziecka z otoczeniem”
  • „Asy z mojej klasy, czyli jak pracować głosem”
  • „Praca z dzieckiem zdolnym”
  • Kurs dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych
  • „Czym skorupka za młodu nasiąknie” warsztaty metodyczne organizowane przez C.S. Klanza

  MGR KATARZYNA FRONCZYK

  fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

  Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na
  kierunku Fizjoterapia, studia podyplomowe z Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
  Przygotowania Pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki.
  Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej dzieci i młodzieży. Zajmuje się
  również diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych.
  Doświadczenie zawodowe zdobyła w wielu przychodniach i ośrodkach rehabilitacyjnych,
  szkole specjalnej dla dzieci ze spektrum autyzmu, poradni rehabilitacji neurologicznej dla
  dzieci i młodzieży oraz przedszkolu specjalnym i integracyjnym.
  Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy, opóźnieniem
  psychoruchowym, niepełnosprawnością sprzężoną, wadami genetycznymi, uszkodzeniem
  ośrodkowego układu nerwowego oraz dziećmi ze spektrum autyzmu.

  W swojej pracy wykorzystuje umiejętności zdobyte na kursach i szkoleniach min:

  –  Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg.
  Barbary Zukunft – Huber
  –  Terapia Manualna wg. Koncepcji Kaltenborn – Evjenth
  –  PNF ( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
  –  Fizjoterapia w uszkodzeniach mięśniowych
  –  Kinezjotaping w medycynie i sporcie

  Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą SI  lub fizjoterapeutą!

  Serdecznie zapraszamy!

  OFERTA

  Psycholog dziecięcy

  Zajęcia indywidualne z psychologiem 

  Czytaj więcej

   

  Diagnoza spektrum autyzmu

  Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

  Czytaj więcej

  Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

  Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

  Czytaj więcej

  Terapia Pedagogiczna

  Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

  Czytaj więcej

  Neuroflow- aktywny trening słuchowy

  Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z
  zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

  Czytaj więcej

  Fizjoterapia

  oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

  Czytaj więcej

  Integracja Sensoryczna

  Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

  Czytaj więcej

  Terapia Ręki

  Terapia ręki to ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

  Czytaj więcej

   

  Dogoterapia

  Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

  Czytaj więcej

  Zajęcia Grupowe

  Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

  Czytaj więcej

  Turnusy wakacyjne / ferie

  Nasza oferta wakacyjna na rok 2024

  Czytaj więcej

   

  Szkolenia

  w zakresie spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

  Czytaj więcej

  Dla rodzica

  Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

  Czytaj więcej

  9 + 10 =

  Dzielna 1, 00-162 Warszawa

  Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

  KONTAKT  

  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I SPRAWY BIEŻĄCE

  Anna Piotrowska - Koordynator Biura 

  adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

  numer telefonu: +48 501 989 669  

  Kontakt telefoniczny:

  poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00

  środa: 11:00-19:00

  piątek: 9:00-17:00

  KONSULTACJE I DIAGNOZY

   Magdalena Mierzejewska - Koordynator Biura

  adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl  

  numer telefonu: +48 798 279 282

   Kontakt telefoniczny:

  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.00

   

   ZAJĘCIA GRUPOWE TUSY 

  Urszula Krajewska - Koordynator zajęć grupowych 

  adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

  numer telefonu: +48 517 480 060 

  Kontakt telefoniczny:

   wtorek, czwartek:  09.00 – 12.00.

  W pozostałych terminach zapraszamy do kontaktu mailowego 🙂

  ZARZĄD FIRMY 

  Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

  Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

   Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

  Santander Bank Polska S.A.,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 59 1090 1753 0000 0001 4353 5169

  Polityka Prywatności

  Przejdź do sekcji

  Regulamin serwisu www

  Przejdź do sekcji

  Dokumenty do pobrania

  Przejdź do sekcji