ul. Dzielna 1 oraz Dzielna 5, 00-162 Warszawa (+48) 501 989 669 kontakt@przystanszkraba.pl

Witamy na stronie Przystani Szkraba

Przystań Szkraba to miejsce dla każdego małego człowieka, którego rozwój budzi Państwa niepokój. 

Pokonywanie wyzwań rozwojowych to nasza specjalność. Wspieramy dzieci i ich rodziców już od 2007 roku.

Szczególną uwagę poświęcamy Szkrabom, które mają trudności w komunikacji, dzieciom ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, dysfazją, dzieciom lękowym, dzieciom z różnymi uwarunkowaniami genetycznymi i z innymi wyzwaniami rozwojowymi.

W Przystani wspieramy dzieci od 1 roku życia aż do okresu wczesnoszkolnego.

Pracujemy w zespole doświadczonych i zaangażowanych specjalistów, oferujemy pomoc:  psychologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga specjalnego, terapię ręki, dogoterapeuty, fizjoterapeuty, psychoterapeuty i psychiatry.

Prowadzimy terapię indywidualną, zajęcia grupowe, zajęcia w diadach i triadach. Zajęcia mogą odbywać się w trybie płatnym lub bezpłatnym – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Przeprowadzamy również profesjonalną diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wspierając małego człowieka w rozwoju chcemy,  aby czuł się bezpiecznie, rozwijał szczęśliwe relacje z otoczeniem i myślał samodzielnie.

Dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, logopedą,  pedagogiem, SI lub fizjoterapeutą!

Serdecznie zapraszamy!

Najnowsze wiadomości

OFERTA

Psycholog dziecięcy

Zajęcia indywidualne z psychologiem (prowadzone również w języku angielskim)

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna

Nasz ośrodek to bezpieczna przystań dla każdego dziecka, które posiada trudności w rozwoju mowy i komunikacji.

Czytaj więcej

Fizjoterapia

oraz nauka masażu dziecka wg koncepcji Shantala

Czytaj więcej

Dla rodzica

Konsultacje dla rodziców, terapię indywidualną dla rodziców,  Interwencje kryzysowe, terapia par i terapia rodzin

Czytaj więcej

Zajęcia Grupowe

Treningi umiejętności społecznych, Indywidualnie lub w parach, mini tusy,  dogoterapia.

Czytaj więcej

Szkolenia

w zakrasie spectrum autyzmu, syndromu aspargera, alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)

Czytaj więcej

Wczesne wpomaganie rozwoju

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania.

Czytaj więcej

Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą wspomagania terapii prowadzoną w Przystani Szkraba od 2012 roku.

Czytaj więcej

Diagnoza

Przystań Szkraba przeprowadza profesjonalną diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu.  Na spotkania diagnostyczne zapraszamy dzieci w wieku od 1 r.ż do 12 lat.

Czytaj więcej

Terapia ręki

To usprawnienie małej motoryki (ruchów rąk, dłoni, palców) i dużej motoryki (sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej).

Czytaj więcej

Terapia Pedagogiczna

Pedagodzy Przystani Szkraba to specjaliści, którzy w holistyczny sposób starają się wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich jego sferach.

Czytaj więcej

Integracja Sensoryczna

Profesjonalna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej oraz wnikliwa ocena rozwoju umiejętności motorycznych dziecka.

Czytaj więcej

Turnusy wakacyjne / ferie

Nasza oferta wakacyjna na rok 2020

Czytaj więcej

 

Przygotowanie osobistego narzędzia do komunikacji AAC

Dla dzieci będących u nas w terapii - oferujemy wsparcie i pomoc w przygotowaniu osobistych pomocy do komunikacji 

Czytaj więcej

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW

Grupa Pani Joanny i Pani Marii - grupa dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 Grupa Pani Martyny i Pani Agnieszki - grupa dla rodziców, którzy borykają się z diagnozą swojego dziecka lub mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących początków terapii.

Czytaj więcej

O Nas

Maja Szymor
współzałożycielka
Ośrodka terapeutycz nego
“Przystań Szkraba”.

W roku 2006 ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizację „Rehabilitacja dzieci i młodzieży”.

Od 2003 roku pracuje jako wolontariusz z osobami z autyzmem.

Maria Skrzypiec-Sjöholm
współzałożycielka
Ośrodka terapeutycznego
Przystań Szkraba

W ramach pięcioletnich studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła specjalizację “Psychologia wychowawcza stosowana”.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła podczas studiów podyplomowych “Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” na Uniwersytecie Warszawskim.

Metody Pracy

W pracy z dziećmi i ich rodzicami wykorzystujemy elementy różnorodnych metod terapeutycznych docierając do każdego małego człowieka w indywidualny sposób. Wychodzimy z założenia, że tylko kompleksowe i elastyczne podejście do trudności małego Szkraba ma szansę być skuteczne. Każde dziecko wymaga indywidualnego traktowania, dlatego też plan terapii i sposób jego realizacji ustalamy dopiero po wnikliwym wywiadzie z rodzicami i obserwacjach dziecka. Metody, które zastosujemy w terapii zależą w dużym stopniu od charakteru i trudności dziecka, ale również od jego cech osobowości, wrażliwości oraz zainteresowań. Pracując z dziećmi bardzo ważna, wręcz niezbędna jest dla nas współpraca z rodzicami.
Cały czas rozwijamy i szkolimy nasz zespół, by wspierać rodziny najbardziej aktualną wiedzą i skutecznymi rozwiązaniami.

Za najważniejszą sferę rozwoju – uznajemy umiejętność komunikowania się z otaczającym nas światem. Od tego bowiem czy jesteśmy w stanie zakomunikować swoje potrzeby, zależy przede wszystkim poczucie szczęścia i komfortu człowieka. A my chcemy, by nasze Szkraby były szczęśliwe, a Przystaniowe zajęcia podnosiły jakość życia naszych podopiecznych i ich rodzin.
Metody i szkolenia, które wybieramy cechuje zatem przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka, elastyczność i kreatywność w myśleniu oraz rzetelność w opracowaniu naukowym. W rozwoju komunikacji, tam gdzie to możliwe nasi specjaliści rozwijają mowę dzieci, tam gdzie mowa się nie rozwija lub rozwija zbyt wolno – pomagają nam przede wszystkim: b – wspomagające i alternatywne metody komunikacji. W rozwoju psychoedukacji wykorzystujemy: Metodę Dobrego Startu (MDS) – Pani Marty Bogdanowicz, Dziecięcą Matematykę – Pani Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Metodę Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W terapii dzieci ze spektrum autyzmu najbliższe nam metody to ESDM – Early Start Denver Model (Wczesna Interwencja Terapeutyczna), RDI- Relationship Development Intervention (Program Rozwoju Relacji) oraz Metoda 3I (Intensywna-Indywidualna- Interaktywna). Każde z tych podejść porusza niezwykle ważne sfery w dziedzinie autyzmu. Każde cechuje szacunek dla drugiego człowieka.

Metoda Krakowska

AAC

Terapia autyzmu

Terapia Zespół Downa

Metoda dobrego startu

Dziecięca matematyka

Metoda Ruchu Rozwijającego

Kontakt

10 + 6 =

Dzielna 1, 00-162 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Dzielna 5, 00-162 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT  

 BIURO 

adres mailowy: kontakt@przystanszkraba.pl 

 

numer telefonu: +48 501 989 669 - Sandra Okulus Office Manager 

 

Od dnia 31.08 do dnia 13.09 Office Manager Pani Sandra Okulus przebywa na urlopie.

Kontakt z biurem jest możliwy 

-drogą mailową (kontakt@przystanszkraba.pl

- telefonicznie pod tym samym numerem +48 501 989 669 w następujące dni: poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00-16.00. 

 

 ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPISÓW NA GRUPY 

kontakt z Panią Ulą Krajewską 

adres mailowy: grupyprzystan@gmail.com

 numer telefonu: +48 517 480 060 - kontakt telefoniczny jest możliwy jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 09.00 – 12.00.

 

 ZARZĄD FIRMY 

Dyrektor: +48 600 526 383 - Maria Skrzypiec Sjoholm

Wicedyrektor: +48 509 950 639 - Maja Szymor 

 

 

 

 

 

 

 

 Bank Zachoodni WBK,  Ośrodek Terapeutyczny Przystań Szkraba, 55 1090 2835 0000 0001 2319 6515

Polityka Prywatności

Przejdź do sekcji

Regulamin serwisu www

Przejdź do sekcji

Dokumenty do pobrania

Przejdź do sekcji